pixel

Новата рамка на ЕК улеснява поддържането на възобновяеми енергийни източници и съхранението на енергия

ec

Европейската комисия прие Временна рамка при кризи и преход, за да помогне за ускоряване на инвестициите и финансирането на чисто технологично производство в Европа.

В съответствие с Индустриалния план за Зелената сделка, актуализираната рамка изменя и частично удължава тази, която беше приета преди година и беше изменяна няколко пъти оттогава.

Новата рамка удължава до края на 2025 г. периода, през който държавите членки могат допълнително да подкрепят мерки за преход към нулево нетно потребление, като например схеми за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници и съхранение на енергия, и други, насочени към декарбонизация на промишленото производство.

european commission

С нея се изменя обхватът на тези мерки, като се опростяват условията за предоставяне на държавна помощ за малки проекти и по-слабо развити технологии като възобновяемия водород и, при спазване на някои предпазни мерки, се премахва необходимостта от конкурентна тръжна процедура. След измененията всички видове възобновяеми енергийни източници и промишлени процеси, които преминават към горива, получени от водород, ще могат да получат финансова подкрепа. Освен това се въвеждат по-високи тавани и опростено изчисляване на помощта.

В изменената рамка се добавят и нови мерки в подкрепа на производството на стратегическо оборудване, ключови компоненти и критични суровини, включително батерии, слънчеви панели, вятърни турбини, термопомпи, електролизери и технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид (CCUS). Държавите членки ще могат да подпомагат такива проекти до определен процент от общите инвестиционни разходи в зависимост от местоположението и големината на бенефициента. В някои изключителни случаи отделни компании биха могли да получат по-висока помощ, за да запазят инвестиционните си планове в Европа.

“Рамката, която приехме, дава възможност на държавите членки да предоставят държавна помощ по бърз, ясен и предвидим начин. Нашите правила дават възможност на държавите членки да ускорят нетните нулеви инвестиции в този критичен момент, като същевременно защитават равнопоставеността на единния пазар и кохезионните цели. Новите правила са пропорционални, целенасочени и временни”, заяви Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията.

Снимки: Европейска комисия

Може да харесате още...