Новата термопомпа предлага изключителни комфорт и ефективност, независимо от времето

Новата термопомпа предлага изключителни комфорт и ефективност, независимо от времето

Водещи експерти при възобновяемата енергия – представиха подобрена гама от термопомпи за дома, които осигуряват най-високото ниво на комфорт и енергийна ефективност, независимо от времето: Daikin Altherma сплит система за нискотемпературни приложения – естественият избор!

Термопомпите Daikin Altherma въздух-вода за нискотемпературни приложения използват възобновяема енергия от околния въздух, за да осигурят за дома високо ефективно отопление, топла вода и охлаждане. Новата гама се основава на съществуващата технoлогия, за да предостави още по-добри резултати в енергийната ефективност през цялата година. Така се постигат по-ниски текущи разходи за собствениците на дома.


Вижте също...