Новата версия на Siemens дава възможност за работа с мобилни устройства

Новата версия на Siemens дава възможност за работа с мобилни устройства

Новата версия дава възможност за работа с мобилни устройства и предлага секции с новини и нови продукти и инструменти на Siemens.

Инструментът за проектиране на системи за управление на отопление, климатизация и вентилация на направление Сградни технологии – HIT (HVAC Integrated Tool) – вече е наличен с нова оптимизирана онлайн версия за работа със смарт устройства, като телефони и таблети. Онлайн версията поддържа европейския стандарт за енергийна ефективност EN 15232, давайки възможност за постигане на максимална енергийна ефективност на сградите.

HIT улеснява работата на проектанти, консултанти и инсталатори, като им спестява време при избор на подходящи устройства за контрол и управление на системите за ОВК. Програмата предлага достъп до пълната гама вентили, задвижващи механизми, сензори, термостати и честотни преобразуватели, предлагани от Siemens, с цел осигуряване удобството на потребителя.

Siemens направление Сградни технологии има водеща роля в прилагането на регулациите на Европейския съюз по отношение на енергийната ефективност. Инструментът HIT дава възможност на потребителите да избират от над 300 предварително конфигурирани стандартни ОВК приложения, класифицирани според енергийно-ефективния им потенциал. Така проектантите могат да подберат точното приложение, което е най-близко до изискванията на конкретното задание.

Онлайн версията предлага непрекъсната актуализация на асортимента, приложенията и техническата документация и осигурява постоянен достъп от всяко място. При достъп до предходни проекти в програмата, тя автоматично разпознава артикулите, които вече не се предлагат и помага за намирането на подходяща алтернатива чрез функцията за търсене. Освен това, онлайн версията осигурява по-лесен обмен на информацията между изпълнителите на различните етапи на проекта, предлагайки и възможност за съхраняване на данните за вече завършените проекти. Инструментът е наличен не само онлайн, но и в офлайн версия.

Подменюто „Продукти” дава възможност за избиране на подходящия продукт за съответния проект само в няколко стъпки. В подменюто „Приложения” се избира видът и спецификата на проектираната инсталация. Софтуерният инструмент HIT дава възможност на потребителите да избират от 300 предварително конфигурирани приложения, давайки решение, максимално съответстващо на конкретното задание, включително инсталационни схеми и спецификации. Всички продуктови предложения съдържат техническа документация и информация относно необходимата допълнителна окомплектовка. Модулът за управление на проекта и съхранените данни позволява автоматично създаване на пълната документация, необходима за отделна инсталация или общ проект, като данните могат да се експортират в екселска таблица за изготвяне на оферти.

Онлайн версията на програмата HIT можете да намерите тук.
 


Вижте също...