Новата версия на софтуера ACS790 от Siemens

Новата версия на софтуера ACS790 от Siemens

Новата версия на софтуера ACS790 с възможност за офлайн въвеждане в експлоатация.

Siemens направление Сградни технологии представи нова версия на програмата ACS790 v9.0 за работа и въвеждане в експлоатация на ОВК инсталации. За първи път V9.0 поддържа възможност за офлайн параметризиране на ОВК инсталации. Добрата подготовка в офиса значително намалява обема на работа  на строителната площадка, което позволява бързо и ефективно въвеждане в експлоатация. Това повишава качеството на инженеринга и значително намалява необходимото време.

ACS790 V9.0 позволява на проектните ръководители, инсталаторите или сервизните техници да генерират нова топология на системите в офлайн режим, с помощта на интегрирана библиотека от различни устройства. Необходимите параметри и конфигурации също се извършват офлайн. Полученият файл в последствие се записва директно на контролерите. Процесът по въвеждане в експлоатация завършва с тест за окабеляване, изготвяне на резервно копие и генериране на пароли за  различните нива на достъп.

Ръководството за работа води потребителите през отделните етапи в процеса на инженеринг и въвеждане в експлоатация. Това спестява време, тъй като ненужните операции се избягват автоматично. Софтуерът също така разполага с вградена функция за предупреждение за грешки, която идентифицира неправилните или технически невъзможните настройки.

В комбинация с онлайн приложението за избор на оборудване HIT, OZW уеб сървъра за работа онлайни ACS790 позволява проследяване на целия работен процес – от оферирането, въвеждането в експлоатация до функционирането на ОВК инсталацията.

Софтуерът е съвместим с всички компютри и лаптопи, използващи операционна система Windows. Той поддържа всички комуникативни контролери Synco 700, Synco living, Sigmagyr и Albatros, както и контролерите за отоплителни инсталации RV.. и стайни термостати (с KNX). Софтуерът работи със системите поддържащи комуникация по  KNX, LPB и M-Bus. 


Вижте също...