Новаторството на Daikin печели място в класацията на Thomson Reuters 2011 „Топ 100 на иноваторите в света”

Новаторството на Daikin печели място в класацията на Thomson Reuters 2011 „Топ 100 на иноваторите в света”

Thomson Reuters обяви Топ 100 на световните иноватори за 2011 г., където Daikin Industries Ltd. присъства сред лидерите в иновациите. Наградата се присъжда на компании, които се считат за най-иновативни въз основа на обективни и научни анализи на глобална патентна информация. В същия доклад се посочва, че тези компании са водещи по икономически растеж и устойчивост на пазара. Това подчертава мястото на Daikin като пазарен лидер, благодарение на постоянни иновации.

Оценяване на иновациите
Докладът „Топ 100 на световните иноватори” прилага методика, разработена от Thomson Reuters, която измерва иновациите от непредубедена и научна гледна точка, чрез критичен анализ на патентната информация. Критериите включват не само обема на получените патенти, но и глобалния обхват на тези патенти, особено към САЩ, Япония, Европа и Китай, както и влиянието на тези патенти върху други компании. Като цяло, анализът се съсредоточава върху патенти, които са допринесли за истински иновации през последните 3 години (в случая на Daikin – нови технологии).

Иновациите водят до растеж
Докладът на Thomson Reuters прави връзка между иновациите и икономическият растеж. Топ 100 на световните иноватори са също така и световни лидери в създаването на нови работни места, приходи, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и доходност на акциите. Следователно, това са компании, които най-вероятно ще продължават да бъдат лидери на пазара в идните години. Накратко, Thomson Reuters вижда иновациите като ключов фактор за устойчива позиция на пазара.

Daikin Industries Ltd.: Иновативни идеи и водещи технологии
Положението на Daikin между световните топ 100 потвърждава неговата програма за насърчаване и възнаграждаване на иновация, която допринася за дейността му, както и етичната позиция за зачитане на правата на собственост на другите, така и защита на собствените си изобретения, гарантирайки че най-добрите продукти стигат пазара.

Daikin Europe NV предлага на пазара широка гама от комфортни жилищни решения, както и пълна гама от промишлени приложения за охлаждане, отопление и хладилни уреди. Всичко това е благодарение на непрекъснатият стремеж на Daikin за иновативни изследвания. (Значителни иновации, включващи стандартната в индустрията VRV® технология за ефективно отопление и охлаждане на  големи търговски сгради, както и термопомпените системи въздух-вода Daikin Altherma – абсолютна ефективност при жилищното отопление и охлаждане.)

За повече информация за Thomson Reuters „Топ 100 на световните иноватори”, посетете www.top100innovators.com/top100. За повече иновативни продукти на Daikin за жилищни, търговски и промишлени приложения посетете www.perfectcomfort.eu


Вижте също...