Нови газови кондензни комбинирани котли от Екотерм Проект

Alarko

По- ефективни, по- функционални, по- елегантни…

Най-важните въпроси на нашето време, свързани с потреблението на енергия, са намаляването на разходите, опазването на околната среда и използването на „интелигентни“ съоръжения.

На всички тези въпроси отговор дават новите газови кондензни котли, предлагани от Екотерм Проект, серия SRS и серия SSP, производство на турскaта компания Alarko,  с мощност: 20 kW, 24 kW, 28 kW и 36 kW. Съоръженията са съвместими за изгаряне на природен газ и пропан-бутан. Съответстват на стандарт EN 15502 (газови котли с номинална топлинна мощност до 1000 kW) и са сертифицирани съгласно Директива ЕМС (Електромагнитна съвместимост) и LVD (Директива за ниско напрежение) от акредитирана организация.  Отличават се с елегантен и модерен дизайн, благодарение на което се вписват идеално в интериора на всеки дом.

Използваната иновативна кондензна технология и вградените висококачествени топлообменници дават възможност отработените газове, отделени при процеса на горене, да се охладят дотолкова (до 40 °С), че водните пари, които се съдържат в тях, да кондензират. При кондензацията се отделя топлина, която се отдава в топлообменика и повишава енергийната ефективност с до 20 %. С други думи, към топлината получена в резултат на горивния процес, която се отделя към отоплителната инсталация, се добавя и топлината, отделена при кондензацията на отработените димни газове. Благодарение на високата ефективност, разходът на енергия е по-нисък, което спестява пари и намалява емисиите в околната среда.

Теоретичната ефективност, която може да се постигне при газовите кондензни котли с пълно предварително смесване, е 111%, а температурите на димните газове са между 40 и 67°С.

За да се намалят допълнително разходите, когато не е необходима пълна мощност, например в преходните сезони, топлинната мощност на котлите се модулира в голям диапазон – от 17% до 100%. Това намалява броя спирания и стартиране на топлоизточниците.

Alarko

Новите комбинирани газови котли използват високо технологична, много функционална електронна платка от ново поколение. Посредством електронното управление на елегантния LCD дисплей се визуализират режимите на работа, температурата на водата, околната температура, получават се предупреждения и съобщения за грешки. Изключително гъвкавият контрол позволява дистанционно управление на системата. Извършва се непрекъснат мониторинг на котела за безопасност, комфорт и високоефективна работа.

Alarko

Възможностите, които предлага управлението на газовите кондензни котли серия SRS и серия SSP:
– Съвместими както за високо температурни радиаторни системи (30-85°C), така и за ниско температурни лъчисти подови системи (30-45°С);
– Информационно меню за потребителя;
– Информационно меню за сервизния специалист;
– Икономичен режим (есо mode);
– Демо режим;
– Непрекъсната във времето модулация на горивния процес за осигуряване на вода за отопление и БГВ;
– Автоматична система за контрол на пламъка;
– Време за първоначално увеличаване на мощността;
– Функция за предварително подгряване на БГВ;
– Настройка на периода на закъснение при активиране на функция подгряване;
– Функция за защита срещу замръзване;
– Функция против замръзване на БГВ;
– Функции непозволяваща блокиране на циркулационната помпа;
– Функция непозволяваща блокиране на трипътния вентил;
– Функция за защита на помпата от претоварване при режим отопление;
– Функция за защита на помпата от претоварване при режим БГВ;
– Защита от ниско налягане на водата в отоплителния кръг;
– Защита от високо налягане на водата в  отоплителния кръг;
– История на грешките с кодове за грешки (самодиагностика);
– Комуникационен канал за дистанционно управление (протокол opentherm);
– Функция за компенсация по външната температура (с използване на допълнителен външен сензор);
– Избор на тип газообразно гориво;
– Функция за почистване на комина;
– Функция за програмиране на параметри.

Вграденият в кондензните газови котли SRS и SSP топлообменник е високо ефективен, издръжлив и устойчив на удари. Изработеният от неръждаема стомана топлообменик е с гладки овални тръби, има дълъг експлоатационен живот и е устойчив на кондензация. При комбинираните кондензни котли серия SSP, топлата вода за битови нужди, постъпваща в котела, преминава през топлообменни серпентини от неръждаема стомана, интегрирани като допълнение към основния топлообменник, като по този начин се постигат предварително подгряване и кондензация. Това доказва колко ефикасно работи котелът.

Alarko

Ефективността се увеличава още повече с по-малките загуби от излъчване, благодарение на студения корпус на горелката от страната на предния капак. Горелката е безшумна при работа, с дълъг експлоатационен живот. Емисиите на CO и NOx, в резултат на горенето, са сведени до минимални нива. Бързата поддръжка е възможна благодарение на лесния достъп до горивната камера, само чрез отстраняване на няколко гайки.

Горелката с предварително смесване, която се използва в кондензните комбинирани котли, изгаря газово-въздушната смес в идеално съотношение с много малък пламък. Малкият размер на пламъка осигурява както по-ниски нива на шум, така и минимални нива на вредните емисии. По този начин не се причинява замърсяване на въздуха и се опазва околната среда.

AlarkoНеобходимото количество на газо-въздушната смес, в зависимост от  мощността на котела, се осигурява от вграден модулиращ вентилатор. Скоростта на вентилатора се увеличава или намалява според мощността. По този начин се поддържа ниско ниво на шум и се предотвратява ниска ефективност, причинена от излишъка на въздух. Газовият клапан осигурява безопасно необходимия за горенето газов поток според модулиращия вентилатор, който се променя според мощността. С тръбата на Вентури се осигурява идеалната скорост на смесване на газа с въздуха в целия диапазон на мощността. Това е най-важното от гледна точка на осигуряването на  ефективно и чисто изгаряне.

Осигурена е максимална безопасност за Вас и Вашия котел с вградената система за отвеждане на димните газове.

Хибридни системи – изкуствен интелект за комфортно отопление и охлаждане

Иновативните хибридни системи за отопление и охлаждане от Екотерм Проект предлагат завършени системни решения за комфорт. За достигане на по-високи температури може да се използва газов кондензен котел, докато термопомпата може да осигури нискотемпературно отопление и охлаждане, при намалени разходи и значително по-ниско енергопотребление. Хибридната термопомпа ще осигури климатичен комфорт, както и битова гореща вода за всяко домакинство. Благодарение на комуникацията между двата топлоизточника, интелигентните хибридни системи могат да спомогнат за оптимизиране на експлоатационните разходи, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на въглероден двуокис.

Alarko

С покупката на изделие от дистрибуторската мрежа на Екотерм Проект, потребителите получават не само високоефективно, екологично чисто и икономично решение за отопление в бита и индустрията, а и цялостно комплексно обслужване – монтаж, първоначален пуск, настройки, мониторинг, гаранционно и следгаранционно обслужване.

Повече информация за Екотерм Проект и гамата предлагани продукти може да бъде получена в дистрибуторската мрежа в цялата страна, на интернет страници www.ecotherm.bg и www.greenecotherm.bg или на страницата на фирмата във Facebook.

Може да харесате още...