Нови комуникационни сензори за вграждане от Siemens

Siemens разшири серията датчици Symaro с нови KNX комуникационни модели за вграждане. Новите комуникационни сензори могат да измерват температурата, влажността и качеството на въздуха, да включват и изключват осветлението или да управляват щори. Устройствата поддържат голямо разнообразие от опции за конфигуриране и могат да се използват за различни приложения.

Новите стайни сензори измерват температурата, относителната влажност както и качеството на въздуха (CO2) в стаята. Siemens предлага също и мултисензорен датчик, който измерва всички тези параметри едновременно. Всички модели поддържат свързване на допълнителен пасивен температурен сензор, който да следи втора температурна стойност (напр. под или таван). В допълнение, устройствата притежават два входа и могат да следят състоянието на два сухи контакта. Измерванията (до четири параметъра) и състоянието на двата контакта се прехвърлят чрез общ KNX интерфейс към другите компоненти на системата за сградна автоматизация.

Новите сензори за вграден монтаж използват KNX S и LTE режими за комуникация със системите за сградна автоматизация на Siemens (Synco Gamma) и KNX S, за да комуникират със системи от други производители. Използвайки вградените им функции за измерване на стайна температура, влажност и качество на въздуха, устройствата могат да се свързват с подходящи изпълнителни механизми с цел управление на отоплителни, вентилационни и климатични системи. Двата дискретни входа могат да се използват за контролно следене на устройства като сензори за прозорци. При свързване с подходящи изпълнителни устройства, сензорите могат да включват или изключват осветлението или да управляват системата за щори.

Сензорите Symaro са изключително компактни и могат да бъдат инсталирани във всякакви конзоли за вграждане. В комбинация с разнообразието от цветове и разновидности на серията инсталационни материали Delta на Siemens, те се вписват хармонично в интериора на всяка стая. Лицевите панели на новите сензори разполагат със защита срещу кражба и са лишени от управляващ интерфейс. Това ги прави изключително подходящи за монтаж в обществени сгради като музеи, театри, изложбени зали и училища. Други приложения могат да бъдат стаи с променлива заетост: търговски площи, болници, социални домове или офиси. Лицевият панел на сензорите има вграден LED дисплей, който използва три цвята за сигнализация на качеството на въздуха в стаята, като по този начин указва, дали помещението трябва да бъде проветрено.

Приложение 1: управление на температурата в стаята

Това приложение е подходящо за малки офиси и стаи само с един радиатор. Датчикът за вграден монтаж Symaro измерва и управлява температурата в помещението, като изпраща управляващ сигнал чрез KNX bus протокол до задвижката на вентила. В комбинация със сензори за прозорец, датчикът може да отчете състоянието на прозореца и да препрати информацията чрез KNX bus протокол.

Легенда*
1. Стайни датчици за вграждане AQR2570 … + AQR2532NNW (2 дискретни входа за сензори за прозорци)
2. Сензори за прозорци S290
3. Електро задвижка + вентил AP562/02
* Възможно е комбиниране на компоненти

Преложение 2: управление на климата в стаята

Това приложение е особено подходящ за помещения с няколко радиатора – например офиси, лекционни или конферентни зали. Датчиците за вграждане измерват CO2 стойностите във въздуха, управляват вентилацията във функция на потреблението и по този начин се пести енергия и разходи. В комбинация с интегрираното управление на стайната температура, сензорът осигурява комфортен климат в помещението. Например, осветлението и щорите могат да се управляват с помощта на конвенционален двоен бутон.

Освен това е възможно да се добави допълнителен сензор за стайна температура, напр. с цел изчисляване на средна стойност.

Легенда*
1. Датчици за вграден монтаж AQR2576 … + AQR2535NNWQ (2 дискретни и 1 аналогов вход NTC 10K)
2. Двоен бутон 5TD2 111
3. Термо устройство N605 за управление на шест контролни контура
4. Температурни датчици за вграден монтаж AQR2500 … (монтажна рамка) + AQR2531FNW (NTC 10k)
5. Управляващо устройство N562/11
6. Електро задвижка + вентил STA21 (до 4 на стая)
* Възможно е комбиниране на компоненти

Тук можете да прочетете повече подробности за сензорите Symaro:
1. Брошура „Symaro sensors for flush mounting,innovative and energy-efficient. Energy-saving sensors of flexible design with standardized communication”.
2. Брошура „Ensuring the perfect room climate – energy-efficiently KNX-capable. Symaro sensors for flush mounting, with minimal energy demand and flexible design
.

За повече информация: Сименс направление “Сградни технологии”.


Вижте също...