Нови сензори за наличие на поток Symaro

Нови сензори за наличие на поток Symaro

Siemens направление Сградни технолoгии разшири своята продуктова гама от сензори Symaro, която вече включва нови трансмитери и сензори за наличие на поток, гарантиращи максимално точно измерване. Освен тях бяха добавени и нови варианти на сензорите, измерващи скоростта на  въздушния дебит във въздуховоди (QVM62.1). Новите сензори са подходящи за следене на водни и въздушни  потоци, които спомагат за намаляване на разходите за енергия.

Сензорите за воден поток са налични във варианти с подсилена пластмаса или червен месинг. Те не съдържат подвижни части, което ги прави неподатливи на замърсяване и устойчиви към използвания флуид. Като резултат от това, те предлагат надеждност и дълъг експлоатационен период.

Новите датчици работят посредством рийд контакт и магнитно поле, без възвратна пружина, благодарение на което точката на превключване е стабилна и независима от налягането (зависи само от потока в системата). Сензорите за поток издържат на налягане до 10 бара и са особено подходящи за контрол на потока в хидравлични системи, като чилъри, отоплителни системи, термопомпи и много други.

Сензорите се предлагат в четири номинални размера – DN10, DN15, DN20 и DN25. По този начин покриват дебит от 1,8 до 150 литра в минута. Приложими са  в системи използващи вода или гликол, в широк температурен диапазон. Сензорите разполагат с изход DC 0 – 10 V, DC 4 – 20 mA или с един превключващ контакт.

Сензорът за измерване на скорост на въздуха QVM62.1 измерва в обхват от 0 – 5, 0 – 10, и 0 – 15 м/сек. Специално разработеният тънкослоен чувствителен елемент го прави в голяма степен независим от потока и го предпазва от замърсяване. Освен това, сензорът е наличен във  варианти с изходен сигнал DC 0 – 10 V и DC 4 – 20 mA.


Вижте също...