Нови серии сензори за налягане Symaro

Нови серии сензори за налягане Symaro

Сензорите за диференциално налягане на на Siemens въздух QBM65 и QBM66 се заменят с нови модели от юли 2013 г.:

– QBM66 се заменят с новата серия QBM2030
– QBM65 се заменят с новата серия QBM3020

Новите сензори запазват същата форма и функционалности, като са  добавени следните подобрения:

QBM2030

– Корекция на начална точка на измерване;
– Добавени са нови обхвати на налягане ( -50…50 Pa и -100…100 Pa)
– Предлагат три обхвата на измерване.

QBM3020

– Подобрен корпус и дисплей;
– Корекция на начална точка на измерване;
– Превключваема изходна характеристика и дисплей.

QBM65.1… (линейна характеристика с дисплей) се заменя с QBM3020…D


Вижте също...