Нови стандарти за горивото и печките за отопление до 2 години


До 2 години България трябва да въведе изисквания за дървата, въглищата и другите материали, които се използват за битово отопление. С промени в закони и наредби, държавата ще въведе и стандарт за печките и котлите, които се използват за целта, както и подмяната на тези, които не отговарят на него.

Това са основните мерки, които са заложени в плана за действие за изпълнението на Националната програма за подобряване на качеството на въздуха за периода 2018 – 2024 г., която е публикувана за обществено обсъждане.

Програмата е разработена от експерти от Световната банка и Министерството на околната среда и водите. Тя трябва да бъде приета от Народното събрание, което да изготви и да гласува промените в законите за горите, атмосферния въздух, движението по пътищата и свързаните с тях наредби.

В доклада се посочва, че между 53 и 100% от превишенията на нормите за замърсители във въздуха в България са отчетени през зимния период, като за основен причинител се посочва битовото отопление.

Като решение се посочва въвеждането на стандарти за горивото и за печките, които се използват за отопление. Направеният анализ показва, че например ако двете мерки се въведат, във въздуха в София ще се отделят 723 тона годишно по-малко фини прахови частици, които са основен замърсител в града. Сред другите посочени градове са Плевен, където резултатите ще са 233 тона по-малко годишно, Плевен – 207 тона по-малко, и Видин, където 169 т. замърсители няма да се отделят в атмосферата.

Документът предвижда в началото на 2020 г. в България да е въведен Регламентът на Световната банка със стандарт за топлоизточниците. Подмяната на печките трябва да се направи до 2024 г. и ще струва между 39 и 47 млн. лева годишно.

Освен тези мерки планът за действие предвижда и спиране на продажбата на дърва за огрев според теглото им, ограничаване на периода, в който може да се извършва дърводобив, както и даване на повече възможности на общините да въвеждат зони ограничено движение на автомобили с цел намаляване на вредните емисии.

Вижте също...