Новият Bulgaria Mall със система за сградна автоматизация на Siemens

Новият Bulgaria Mall със система за сградна автоматизация на Siemens

Първият търговски център в южната част на София – Bulgaria Mall, отваря врати на 1 декември. Сградата e изграденa по последни технологии и притежава един от най-големите остъклени покриви в Европа. Bulgaria Mall впечатлява и с вътрешния си дизайн и гъвкави форми. Етажите са проектирани около голямо свободно пространство – архитектурно решение, което осигурява добра ориентация и видимост от и към всяка точка на мола. Според инвеститорите това е търсен ефект, който гарантира функционалност и по-лесна ориентация в мола. Сградата е със 130 000 кв.м. приблизителна застроена площ, включваща търговски и офис части. Търговският център включва четири подземни и четири надземни нива с търговска и развлекателни части. Паркингът разполага с над 1,100 места, а офис частта се състои от офис кула и офис сграда.

Bulgaria Mall е един от успешно реализираните проекти на Siemens направление сградни технологии – компанията достави високотехнологичната система за сградна автоматизация и контрол (BMS). Иновативното решение е базирано на софтуерна и хардуерна платформа от гамата Desigo, и е реализирано от партньора на Siemens направление Сградни технологии – фирма Ню Систем ООД.

Доставената от Siemens и внедрена от Ню Систем високотехнологичната системата за сградна автоматизация (BMS) с марка Desigo включва програмируеми модулни контролери PX и TX-I/O модули, както и мениджмънт станция за визуализация Desigo Insight V4.1. Системата е йерархично изградена на три нива. Полево оборудване – сензори, вентили, изпълнителни механизми, стайни термостати, честотни преобразуватели с марка Siemens, които предават определена информация на следващо ниво. Второ ниво – DDC (direct digital control) оборудване, включващо модули, чрез които се извършва регулиране, управление или наблюдение на  процесите, както и захранващи устройства. В Bulgaria Mall са използвани програмируеми контролери, чийто софтуер е специално разработен за нуждите на сградата от серията PXC на Siemens. Трето ниво – две мениджмънт или операторски станции, с които работи поддържащият сградата персонал. За операторските станции са разработени графични страници с помоща на специализирания софтуер Desigo Insight V4.1 от Siemens. Системата се пуска в експлоатация с определени базисни настройки, които операторът може да променя в зависимост от нуждите на сградата, така че консумацията на енергия  да е минимална. Така изградената система има пряко въздействие върху енергийната ефективност на сградата, благодарение на функционалността, която тя притежава.


Вижте също...