Новият състав на КЕВР – почти без промяна

Вижте също...