pixel

Новият софтуер Hex Act 1.5.2 вече е достъпен

Оразмеряване на топлообменници на Данфосс.

Защо да използваме новия софтуер Hexact ?

Hexact почива на придобития опит от предишния изчислителен софтуер и предлага редица предимства посредством изключително разширените си възможности:

1. Предимства

– Лесен за използване
– Бързо влиза в действие и бързо изпълнява многократни симулационни изчисления
– Незабавно изчислява  както заварени топлообменници, така и  топлообменници с микропластини тип MPHE
– Една изчислителна програма едновременно за заварени и разглобяеми топлообменници
– Висока надеждност – основаваща се на проверени лабораторни данни

Може да харесате още...