pixel

Ново поколение интелигентни задвижки NovoCon®

NovoCon

Интелигентните задвижки NovoCon® са ново поколение задвижки, проектирани, за да осигурят прецизно управление в комбинация с независими от налягането баланс-вентили AB-QM™ от Danfoss. Те генерират перфектната връзка и работа между ОВК системите от по-висок клас и интелигентните решения за сградна автоматизация.

Обикновените изпълнителни механизми, в най-добрия случай, дават възможност за аналогова обратна връзка към системата за сграден мениджмънт (BMS). За разлика от тях, интелигентните задвижки NovoCon® имат опцията за обмен на много повече параметри и информация към системата за енергиен мениджмънт благодарение на BACnet или Modbus комуникативните си протоколи. Така се постига прецизен обмен на информация за позицията на изпълнителния механизъм/вентила, настройките, температурата, алармите и т.н.

Всички тези данни, предоставят на системните интегратори и специалистите, които управляват съоръженията, уникална цялостна визия за работата на системата и възможност за отдалечен достъп до нея. Данните, касаещи ОВК системите, са предоставени в реално време и могат да се използват за подобряване на температурния комфорт и повишаване на енергийната ефективност на сградите.

Интелигентните задвижки NovoCon® позволяват непрекъснат мониторинг, активно управление на енергийния разход, възможност за превантивна поддръжка при най-високо ниво на комфорт и най-ниски експлоатационни разходи. Те намират приложение в редица обекти, като например университети, болници, офиси и хотели.

Модели от серия NovoCon®

NovoCon

NovoCon® S

Многофункционална задвижка с полева шина с висока прецизност, специално предназначена за използване в комбинация с независимия от налягането балансиращ и управляващ вентил от тип AB-QM в типоразмери от DN 15 LF – 32 HF. Задвижката с AB-QM може да се използва за
управление на водоснабдяването към вентилаторни конвектори, лъчисто охлаждане, индукционни модули, малки подгреватели, охладители, AHU и други крайни устройства за зоново управление, при които управляваният топлоносител е нагряващата/охлаждащата вода.

NovoCon

NovoCon® M

Многофункционална задвижка, специално предназначена за използване в комбинация с независимия от налягането балансиращ и управляващ вентил от тип AB-QM в типоразмери от DN 40 LF – 100 HF. Тази комбинация намира най-често приложение при климатични камери (AHU).

NovoCon

NovoCon® L

Многофункционална задвижка, специално предназначена за използване в комбинация с независимия от налягането балансиращ и управляващ вентил от тип AB-QM в типоразмери от DN 125 LF – 150 HF. Тези комбинации контролират големи обемни потоци от 395 до 830 GPM в. Например, приложения за чилърни инсталации и по-големи климатични камери (AHU).

NovoCon

NovoCon® XL

Многофункционална задвижка, специално предназначена за използване в комбинация с независимия от налягането балансиращ и управляващ вентил от тип AB-QM в типоразмери от DN 200 LF – 250 HF. Този тип комбинации с по-големи размери имат приложение най-често в топлофикационната автоматика.

Характеристики и предимства

Вграден I/O

Задвижките NovoCon®, са оборудвани с вградени входно-изходени модули I/O. Благодарение на тях не се налага да се използва допълнителен входно-изходен модул и може да се използва вече вграденият в самата задвижка.

Дистанционен достъп

Благодарение на BMS системата и bus комуникацията всички интелигентни задвижки NovoCon®  могат да бъдат достъпни от разстояние. Това не само ви спестява ценно време през различните фази на въвеждане в експлоатация, но също така редуцира нуждата от технически персонал на място, който да извършва стандартни сервизни и инсталационни дейности на труднодостъпни и опасни места.

Ефективен експлоатационен живот

Благодарение на обратната информация от задвижките Novocon инженерите получават данни за работата на  системата в реално време. Те могат да бъдат анализирани с цел оптимизиране и подобряване на нейното представяне.

Превантивни действия по поддръжка

На база цялостната информация от ОВК системата можете по-лесно да предвидите къде и кога е възможно да възникне проблем и да предприемете превантивни мерки относно проактивното му отстраняване.

Персонализирани решения за всеки проект

Проектантите или системните интегратори могат да реализират персонализирани ОВК решения за всеки свой проект.

За повече информация – Danfoss.

Може да харесате още...