Новости от Данфосс за проектантите на София

Новости от Данфосс за проектантите на София

На 24 април в  зала 3 на хотел „Хемус“,  направление „Топлофикационна автоматика“ на Данфосс  проведе семинар за специалистите от секция „Отопление“, вентилация и климатизация на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране на град София.

Темата на семинара  „Новости от Данфосс“  включваше  представяне на новите продукти, които Данфосс предлага на българския пазар през последните две години. Сред тях са новите контролери ECL Comfort 210 и 310, енергоизмервателните уреди Sonometer, както и интелигентните управляващи вентили iMCV, а акцентът в програмата бяха децентрализираните отоплителни системи с апартаментни абонатни станции с марката Evo Flat.

За детайлното разглеждане на различните видове апартаментни станции, тяхното приложение, предимства и начин на оразмеряване беше специално  поканен инж. Тодор Лангочев – глобален мениджър Апартаментни станции в Данфосс, който е и създател на оразмерителната програма . За представянето на този енергоефективен продукт, който е  изключително атрактивен за българския пазар беше поканен и инж. Деян Петров, съуправител на фирма НАСА – оторизиран дистрибутор на Данфосс,  който активно участва в програмата за представянето и налагането на пазара на апартаментните станции.

Специален гост на семинара беше  фирма Вило България ЕООД, която е традиционен партньор на Данфосс. Представителят на Вило инж. Владимир Георгиев представи концепцията  Wilo Stratos, която включва иновативни решения в продуктовата гама на фирмата: помпите  Yonos Pico, Stratos Pico и  Stratos GIGA.

Аудиторията прояви изключително голям интерес към всички представени концепции и продукти. Съвсем естествено се породиха въпроси, които доведоха до оживена дискусия. Представителите на фирма Данфосс поеха ангажимент да предоставят на участниците в семинара желаните материали, както и да се срещнат лично с всеки проектант, който проявява конкретен интерес към представените продукти.


Вижте също...