pixel

Новото поколение покривни апарати за отопление, охлаждане и вентилация на производствени и логистични халета

Hoval-TopVent

Hoval TopVent® CH | CC | CHC | SH | SC | SHC

Новите покривни климатични апарати са специално проектирани за изискванията в модерните индустриални сгради. Те идеално допълват доказаните децентрализирани климатични системи на Hoval и намират приложение навсякъде, където има нужда от необезпокоявана работа в халето и осигуряване на постоянна температура. Апаратите TopVent® се монтират изцяло от покрива, без да е необходим достъп вътре в залата. Под покрива остават само хидравличното и електрическото свързване на апаратите. Сервиз и поддръжка също се извършват от покрив, тъй като всички подлежащи на обслужване компоненти са достъпни отгоре. По този начин могат да се извършват редовни дейности по поддръжка и обслужване, без да се нарушават инфраструктурата и работните процеси в залата. Това спестява прекъсването на производствения процес и опростява планирането на работата по поддръжката.

Hoval-TopVent

Покривните апарати TopVent® разширяват концепцията за зоново управление на Hoval: различните видове се комбинират гъвкаво помежду си. Те осигуряват шест режима на работа – за рециркулация или подаване на пресен въздух, отопление и/или охлаждане. Благодарение на режимите и големият диапазон на мощности се покриват всички специфични изисквания на клиента. Различните обособени зони в халетата се отопляват/охлаждат и вентилират според конкретните нужди на зоната. В допълнение, доказаният въздушен разпределител Hoval Air-Injector® осигурява оптимално разпределение на въздуха и ниска температурна стратификация от 1 градус на всеки 10 метра височина. Всичко това спестява енергия и експлоатационни разходи.

За повече информация – Hoval.

Може да харесате още...