pixel

Обезпечеността на страната със запаси и ресурси (без нефт и газ) е достатъчна

Обезпечеността на страната със запаси и ресурси (без нефт и газ) е достатъчна

При сегашните потребности от различните видове подземни богатства (без нефт и газ), обезпечеността на страната със запаси и ресурси е достатъчна, се посочва в доклад на министъра на икономиката, енергетиката и туризма за националния баланс на запасите и ресурсите на находищата на подземни богатства към 1 януари 2011 г. Правителството днес се запозна с данните в него, съобщи пресслужбата на кабинета.

В страната са проучени, утвърдени и заведени на отчет запасите и ресурсите на 164 вида подземни богатства. От тях седем вида са енергийните суровини (твърди горива, нефт, газ и кондензат), 12 вида са металните полезни изкопаеми (руди), 77 вида – неметалните полезни изкопаеми (индустриални минерали), и 68 вида – скално-облицовъчни и строителни материали.

В сравнение с 2009 г. през миналата година се увеличава добивът на варовици за химическата промишленост, на оловно-цинкови и манганови руди, на лигнитни въглища, каолинова суровина и каменна сол. Задържат се нивата на добитите количества на медни и златосъдържащи руди. Намалява добивът на суровини за производство на цимент и за трошен камък за пълнител на бетон и пътно строителство, на пясъци и чакъли за бетон, варовици и мрамори за облицовка.

През 2010 г. в Специализираната експертна комисия са разгледани, приети и утвърдени запасите и ресурсите общо на 59 находища на подземни богатства. От тях 42 са новорегистрирани – 30 за строителни материали, пет за скално-облицовъчни материали, три – на неметални полезни изкопаеми, две – за природен газ и по едно за твърди горива и за златни руди.

Националният баланс се съхранява в Националния геоложки фонд в дирекция „Природни ресурси и концесии” на МИЕТ. Информацията от него може да се ползва по установения законов ред от компетентните ведомства, както и от всички заинтересовани юридически и физически лица.

econ.bg

Може да харесате още...