pixel

Облекчават административни режими по ЗЕВИ и ЗЕЕ

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Закона за енергията от възобновяемите източници (ЗЕВИ) и Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), с които ще се облекчат администрирани режими. Предложението е в изпълнение на Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест и на Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, се казва в съобщение на пресслужбата на Министерски съвет.

С корекциите в ЗЕВИ се премахва изискването за вписване в регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти по чл. 24, т. 1 и 2 от закона.

Чрез предлаганите промени в ЗЕЕ ще се намали броят на изискваните документи, необходими при подаване на заявление за вписване в публичните регистри на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) на лицата, извършващи дейности по обследването за енергийна ефективност, сертифицирането на сгради, изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на оценки за енергийни спестявания, както и на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. Проверката за изпълнението на изискванията на закона ще се извършва служебно – въз основа на наличните в АУЕР данни.

publics.bg

Може да харесате още...