Обновена детска градина за сто деца в Търговище

Приключиха ремонтът и обновяването на детска градина „Приказка“ в Търговище. Обектът е сред четирите звена от образователната инфраструктура в града, които се обновяват по ОП „Региони в растеж“. Сто деца ще влязат от 6 август в преобразената сграда, в която беше извършен основен ремонт.

Дейностите включваха: цялостно обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност; конструктивно укрепване; цялостен ремонт на покрива, върху който са монтирани 4 слънчеви колектора за захранване на бойлер за топла вода; положена е топлоизолация и минерална мазилка; подменена е дограмата, настилките и покритията по стени и тавани.

Освен това е изградена е рампа за инвалиди и асансьор, осигуряващи достъпна архитектурна среда; озеленен и облагороден е дворът; изградени са нови детски площадки. В рамките на проекта е доставено ново обзавеждане, както и компютри. Извършените строителни работи в детската градина са на стойност 967 937 лв., а доставеното оборудване и обзавеждане е за 65 030 лв.


Вижте също...