Обновяват административна сграда във Велинград

На финалната права е проектът за ремонт на административната сграда на бул. „Хан Аспарух” №16 във Велинград. В Туристическия информационен център в града се проведе и заключителна пресконференция по проект ”Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна сграда.“

Проектът, който стартира на 03.01.2017 г., е на обща стойност 933 471.52 лв. Средствата са предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и от национално съфинансиране. Срокът за изпълнение по договор е 24 месеца.

Целта е повишаване на енергийната ефективност и достигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в административната сграда, която е общинска собственост. В нея се помещават Районна прокуратура-Велинград, Агенцията за социално подпомагане – Велинград и РЗИ – Велинград.

Внедрени са всички задължителни енергоспестяващи мерки, които са предписани в техническото и енергийно обследване на сградата. Изпълнени са основните проектни дейности, включително и извършването на независим финансов одит и приключване на проекта.


Вижте също...