Общата технико-икономическа обосновка на „Южен поток“ ще бъде завършена до октомври

Вижте също...