Общата технико-икономическа обосновка на „Южен поток“ ще бъде завършена до октомври

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!