pixel

Общини започват да събират разделно стари лекарства, бои и лакове

Старите лекарства, бои, лакове и други опасни продукти от бита започват да се събират разделно в 22 общини по пилотен проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество с близо 8.9 млн. швейцарски франка, съобщиха от Министерството на околната среда и водите във вторник.

Проектът предвижда на територията на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол да бъдат изградени площадки за временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата. Специално оборудвани камиони ще пътуват на определен период от време до населените места в 17 съседни общини. Така пилотната схема ще обхване 360 хил. жители.

В момента на повечето места опасните отпадъци от бита се изхвърлят в контейнерите. С реализацията на проекта събирането, съхраняването и третирането им ще става екологосъобразно, посочват от ведомството.

Начините, по които в Швейцария гражданите могат да се освободят от непотребните рискови продукти, са били представени на кметовете на Шумен, Разград, Съединение, Левски и Созопол по време на тяхно посещение в кантоните Цюрих с 1.45 млн. жители и 169 общини, и Цуг – включващ 11 общини с население от 120 хиляди души.

Един от вариантите е опасните продукти да бъдат занесени от гражданите в търговската мрежа. В един от търговските центрове в Цуг например старите лекарства се приемат в аптеката, а ненужните бои, лакове, препарати и други рискови продукти в една от търговските вериги. Около 20-30% от тези стоки не са купени от нея, но въпреки това се приемат за обезвреждане като веригата работи по договор с общината и получава около 2500 швейцарски франка годишно за тази дейност.

Другият вариант е отпадъците да бъдат занесени в някой от специализираните центровете. Те са с различни размери според големината на населеното място. Приличат на нашите пунктове за вторични суровини и в тях швейцарците носят всичко годно за рециклиране – от използваните капсули за кафе до стари електроуреди и мебели. Опасните продукти обаче се събират на отделно място под ключ, поставени в добре изолирани контейнери според вида и потенциалните рискове. Там се съхраняват, докато се събере достатъчно количество, след което се изпращат за обезвреждане.

Картината се допълва от мобилните пунктове в по-малките населени места, използват се и специално оборудвани камиони, които събират опасния отпадък от населението по график. Това е за удобство на хората, които не разполагат със собствен транспорт.

Подобна схема ще се прилага и у нас. Центровете в Шумен и Разград ще бъдат големи, a в останалите три населени места – Созопол, Левски и Съединение, ще са по-малки. Ще са оборудвани с контейнери, варели, бидони, кутии и други съдове за съхранение, както и с мотокари, везни, колички, инструменти и защитни облекла за работещите. Ролята на мобилни пунктове ще изпълняват специално оборудвани микробуси с общо тегло до 3.5 тона, в които всеки опасен отпадък ще се събира разделно.

„В Разград вече е определен теренът за изграждане на бъдещата площадка за опасни отпадъци. Центърът ще обслужва и останалите общини на територията на областта – Кубрат, Самуил, Исперих, Лозница, Завет и Цар Калоян. Събраното чрез оборудвани микробуси ще се кара в Разград. Там ще се складира на общински център и ще се предава на избран лицензиран изпълнител за обезвреждане“, каза кметът Валентин Василев.

Според него, най-трудна ще е промяната на съзнанието на хората, за да не продължават да хвърлят опасните отпадъци в контейнерите и по деретата.

„Смятам, че хората в България възприемат новите неща и когато разберат защо е нужно, го правят. В Швейцария също това не е станало за ден и два, а за десетки години“, е мнението на кметът на община Левски, Любка Александрова. Според нея хората трябва да се научат да планират отпадъците си за цялата година така, както го правят фирмите.

Планираме да посещаваме по график кметствата на територията ни, каза зам.-кметът на община Съединение Ангел Къцов. За посещенията на микробусите ще има разгласа и пресконференции. „При нас населението е застаряващо и малко хора ползват интернет. Затова в малките населени места графикът ще бъде сложен на видно място в кметствата или в магазините за хранителни стоки“, посочва той.

Според кмета на Шумен, Любомир Христов най-приложима е идеята за създаване на мобилни пунктове, които да се разположат до големи търговски обекти. Общината ще влезе в контакт и с търговските вериги за приемане на стари лекарства и препарати.

Кметът на Созопол, Панайот Рейзи предвижда широка информационна кампания за популяризация на проекта. „Хората ще бъдат запознати с плановете ни по всички възможни канали – местният вестник и интернет страницата на общината. Предвиждаме и обучение на деца“, каза Панайот Рейзи.

В резултат от проекта опасните отпадъци от бита ще бъдат отделени от общия поток на битовата смет. Ще се прекрати депонирането им, което ще намали потенциалния риск за човешкото здраве и околната среда. Проектът ще гарантира правилното събиране, съхраняване и третиране на опасните отпадъци. Ще се повиши и информираността на обществото за необходимостта от разделното им събиране, посочват от екоминистерството.

mediapool.bg

Може да харесате още...