pixel

Очаква се консумацията на енергия от геотермални помпи да се увеличи до 2024 г.

Пазарът на геотермални топлинни помпи (GHP) ще надхвърли 110 GWt до 2024 г., очакват експертите. Нарастващото търсене на енергийно ефективни системи за отопление в студените климатични райони, особено в Северна Америка и Европа, ще доведе до увеличаване на пазарния дял на геотермалните термопомпи. В САЩ инсталираните GHP в южните щати представляват 35% от пазара, в североизточните – 20%, в Средния запад – 34%, а Западния регион е с 11%.

Възможността за използване на земната температура като гориво за осигуряване на надеждна и рентабилна енергия за отопление и охлаждане ще стимулира пазарния дял на геотермалните топлинни помпи до 2024 г. През 2016 г. Германия обяви, че ще инвестира близо 20 милиарда евро за намаляване на 50% от потреблението на енергия до 2050 г. и насърчаване на използването на енергийно ефективни системи.

Финландският пазар на геотермални топлинни помпи ще надхвърли 3GWt до 2024 г. Увеличаването на инсталираните системи за отопление и охлаждане от възобновяеми източници ще стимулира бизнес климата. През 2015 г. над 8000 души преминаха от електрическо отопление към системи с геотермални помпи. Очаква се инсталирането на тези продукти да помогне за намаляване на разходите за отопление с над 2 милиарда евро през следващите 20 години.

Помпите със затворен цикъл представляват над 75% от пазарния дял в световен мащаб през 2016 г. По-високата ефективност, надеждността и гъвкавостта са основните характеристики, които ги правят предпочитани пред конвенционалните системи. По-ниските разходи за поддръжка и дългият жизнен цикъл допълнително ще стимулират растежа на бизнеса. Тези системи могат да бъдат инсталирани хоризонтално или вертикално в зависимост от размера на парцела. Вертикалната инсталация е предпочитана най-вече поради по-малкото изисквано пространство. Ниските инсталационни разходи поради отсъствието на сондажни съоръжения и тръби ще повлияе позитивно на пазара на геотермални термопомпи с отворен цикъл.

Увеличаването на инвестициите за енергийно ефективна сградна инфраструктура, заедно с въвеждането на регулиране на нетните емисии, ще задвижва и занапред пазара на геотермални термопомпи. През 2016 г. Lloyd Bank обяви, че ще инвестира около 1 милиард щатски долара в търговски имоти, за да намали емисиите на въглероден двуокис в активите си от недвижима собственост.

Може да харесате още...