pixel

Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност

Очаква се ръст на инвестициите в енергийна ефективност

200 млн. лв. са инвестирали български компании в енергийна ефективност само през последната година по ОП „Конкурентоспособност“, а търсенето на достъп до средства за намаляване на енергийния разход на предприятията ще се засилва, сочат данни на ПроКредит Банк. Причините са основно в повишените цени на енергията, във възможностите по европейските програми и в осъзнатата нужда на българския бизнес да повиши ефективността и конкурентоспособността си.

По данни на Евростат България е на последно място в Европа по енергийна ефективност на икономиката, тоест на първо място в Европа по енергийна интензивност на производството. На първите места са енергийно най-ефективните икономики на Норвегия, Италия, Австрия и Германия.

У нас водещият сектор с най-много инвестиции в енергийна ефективност е металообработването, следван от производството на резервни части по данни на ПроКредит Банк. Производството на пластмасови изделия (включително рециклиране), дървообработка, машиностроене и приборостроене са също сред секторите с най-много раздадени кредити за оптимизиране на енергийните разходи.

Секторите с най-високо енергийно потребление в страната ни са индустрията и транспортът, следвани от услугите и домакинствата. Секторите транспорт и селско стопанство имат най-голям потенциал за повишаване на енергийната си ефективност, който не се използва в момента.

Според методологията за оценка на ПроКредит Банк, мерките с най-голям принос за оптимизацията в производствения сектор са: машините с цифрово програмно управление и подобренията в сградите. Автоматизираните и компютъризирани производствени линии, новите вентилационни и аспирационни системи, както и управляемите електрозадвижвания също имат голям ефект за повишаване на ефективността.

Отпуснатите кредити за енергийна ефективност на бизнеса са нараснали с 88% за последната година и половина по данни на ПроКредит Банк. За последните 8 години банката е отпуснала 73 милиона евро кредити за енергийна ефективност. От финансовата институция отбелязват, че сега е моментът българските предприятия да инвестират, за да станат конкурентни на външни пазари.

Според енергийната стратегия на България 2020, целта е през следващите 16 години потреблението ни на енергия за производство на единица брутен вътрешен продукт да спадне с 25% спрямо разхода от 2005 г.

publics.bg

Може да харесате още...