Одобрeн е проектът на нов договор за застраховка на АЕЦ „Козлодуй“

Вижте също...