pixel

Огромен потенциал на енергията от възобновяеми източници – време за действие

Mark König

Снимка: Mark König

Най-голямата мрежа от международни фондации за климата представи на Г-20 доклад за потенциала на възобновяемите енергийни източници. Общността на държавите разполага с достатъчен капацитет за разширяване на световните доставки на енергия от възобновяеми източници.

Международната платформа на фондациите F20 – мрежа от 80 фондации с фокус върху страните от Г-20 за изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, която беше създадена преди срещата на върха на Г-20 през 2017 г. в Хамбург, поиска тази седмица от държавните и правителствените ръководители на страните от Г-20 да определят ясна цел за разширяване на използването на възобновяеми енергийни източници до 2030 г. Благодарение на вятърната и слънчевата енергия, като двата най-важни възобновяеми енергийни източника, в световен мащаб е възможно да се произвежда 70% електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Големият потенциал остава недостатъчно използван, като понастоящем делът му е средно едва 28%.

В контекста на тазгодишната среща на върха на Г-20 в Индонезия и очевидната неотложност от осигуряване на по-устойчиви енергийни доставки, както и на независимост от използването на фосилни горива, международната платформа на фондация F20 призовава държавните и правителствените ръководители на страните от Г-20 да продължат с енергийния преход и да се придържат към прилагането на Парижкото споразумение за климата.

В условията на драстично задълбочаваща се криза в областта на климата и енергетиката съществуващите мерки в областта на енергийната политика далеч не са достатъчни за постигане на договорените цели в областта на климата и за по-нататъшното насърчаване на енергийната ефективност и производството на енергия от възобновяеми източници, предупреждават авторите на проучването Limiting Global Warming to 1.5°C: Renewable Target Mapping for the G20 на Университета в Сидни, което беше поръчано от платформата F20 и подкрепено от организацията One Earth. В проучването изследователите очертават основани на доказателства цели за използване на енергия от възобновяеми източници в страните от Г-20 и конкретни препоръки за тяхното изпълнение до 2030 г.

climate

Вятърната и слънчевата енергия могат да задоволят потребностите на света

В проучването се казва, че комбинираният потенциал на слънчевата и вятърната енергия на страните от Г-20 би бил достатъчен за генериране на повече от 50 пъти повече енергия от настоящото световно потребление. Около два процента от потенциалните зони за разширяване на слънчевата и вятърната енергия могат да покрият световното търсене на електроенергия. Потенциалът на Г-20 за слънчева енергия е достатъчен, за да задоволи около 37 пъти световното търсене на електроенергия (за 2019 г.), което съставлява около 2,7% от потенциално подходящите за целта площи. Следователно няма недостиг на слънчева енергия за покриване на цялото търсене на електроенергия в Г-20, дори ако приемем, че търсенето ще се увеличи значително през следващите 30 години.

Потенциалът на вятърната енергия на сушата в Г-20 е малко по-малък от този на слънчевата енергия, но все пак може да генерира 18 пъти повече електроенергия от настоящото световно търсене. Освен това ще има и офшорна вятърна енергия.

Може да харесате още...