Окончателното инвестиционно решение за „Южен поток“ в Унгария ще се вземе до края на октомври

Вижте също...