Окончателното инвестиционно решение за „Южен поток“ в Унгария ще се вземе до края на октомври

Вижте също...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!