Оптимизирани решения за отпадни води – предварително изработени помпени станции Грундфос

Grundfos

Напълно окомплектовани. Изработени по поръчка със „СЕ” маркировка.

При отвеждането на отпадъчни и дренажни води, предварително изработената помпена станция е икономически изгодна, гъвкава и надеждна алтернатива на традиционните бетонни решения:
– проектирана спряма Вашите изисквания;
– решения, носещи СЕ маркировка;
– намаляване на разходите за изграждане;
– предварително тествани.

Чрез Pumping Station Creator, Вие бихте могли сами да проектирате своя собствена помпена станция само за минути.

Grundfos

Необходимо е само:
1. Въвеждате Вашите изисквания
2. Избирате решение
3. Конфигурирате и създавате според Вашите изисквания
4. Избирате аксесоари
5. Виждате решението

Когато Вашето време е от значение, оптимизирайте всяка стъпка от процеса с предварително изработена помпена станция:
1. Проектиране – Традиционните бетонни помпени станции изискват детайлно проектиране, докато една предварително изработена помпена станция ще намали драстично сложността на проекта, съответно и времето, отделено на този етап.
2. Производство – Помпените станции се състоят от четири елемента: помпи, резервоар, тръбопровод и системи за управление. Този модулен подход означава, че след като е избрана точната помпена станция за Вашия проект, производството ще протече бързо и гладко.
3. Подготовка – След като разполагате с предварително изработена помпена станция, нуждата от инженерни и строителни работи е сведана до минимум.

Grundfos

4. Инсталиране и въвеждане в експлоатация – Помпените станции ще намалят времето за инсталиране с цели 80%.

Grundfos

5. Експлоатация и поддръжка – надеждна работа, тъй като всички компоненти на помпената станция са проектиране да работят заедно като едно цяло. Поддръжката се извършва бързо и лесно, поради удобния достъп до помпите и вентилите.

Приложения:
Предварително изработените помпени станции са предназначени за отвеждането на отпадъчни и дренажни води от жилищни, търговски и индустриални сгради, както и повърхностни води от магистрали и пътища. Използват се в два основни вида канализационни системи:
Напорни канализационни системи, която е идеална за рядко населени райони и такива, в които релефните условия оскъпяват твърде много гравитационните инсталации. Ние предлагаме помпени станции, снабдени с ефективни и надежни помпи с режещи системи, които предотвратяват задръстването в тесните тръби на тези системи
Гравитационни канализационни системи – може да се използват като подемни станции при традиционните гравитачни канализационни систеви, като икономически изгодна, екологична и високо надеждна алтернатива на скъпите бетонни решения – както в новостроящи се, така и в обекти за реконструкция.

Гъвкава и устойчива, предварително изработена помпена станция Грундфос:

Grundfos

– отлян масивен корпус;
– индивидуално позиционирани входни отвори;
– високо ефективни помпи;
– лесни за обслужване.

Дизайн на системата:
Предлагаме моделиране на напорна канализационна мрежа с помощта на софтуер, който симулира цялата система. Това позволява да вземете правилните решения въз основа на съвременни изчисления. Чрез моделирането е възможно да симулира работата на системата и появата на евентуални проблеми – включително дали съществува риск от високи нива на водороден сулфид поради периодите на задържане.

Резултатът е пълен отчет, който дава възможност за точна приоритизация при проектиране на Вашето решение за отпадъчни води в съответствие с Вашите изисквания за планиране, инвестиция и възвръщаемост.

Предимствата за Вас:
– оптимална работа на системата;
– спестяване на време и пари.

Grundfos

Благодарение на функцията Auto Adapt, всички сензори на помпата са поместени в нейния корпус, вместо в самата шахта, автоматично се адаптира към динамичите условия на помпената станция. Това опростява инсталирането, въвеждането и оперирането, а освен това повишава надежността.

Помпите Auto Adapt лесно се внедряват в SCADA системи или системи за дистанционно наблюдение.

Налични като канализационни спомпи с режещи системи до 4 kW и като дренажни / оточни помпи да 2,6 kW.

Големи, предварително разработени станции Грундфос:
– изключително устойчив резервоар – резервоар от фибро стъкло;
– арматура – качествени възратни клапи и спирателни кранове, включени в пакета;
– фланцов входен отвор или ръкав;
– високо ефективни помпи.

Grundfos Isolutions – интелигентност на всяко ниво

Isolutions представлява цялостен системен подход, който комбинира експертиза в областта на помпените системи, реални наблюдения и интелигентни продукти, за да предложим най-доброто решение за Вашето предизвикателство.

– Бързо въвеждане в експлоатация и инсталиране.
– Надеждна работа и по-голям срок на годност.
– Повишена ефективност и по-ниска консумация на енергия.

Isolutions добавя стойност към Вашата система за отвеждане на отпадъчни води, като свежда стойността на инсталирането, въвеждането в експлоатация и оперирането. Основните елементи включват:
– Специални системи за управление на Грунфос – интелигентно наблюдение и управление;
– CUE – честотни конвертори за контрол на скоростта;
– MP 204 – електронна защита на мотора;
– GRM – дистанционно управление.

Помпените станции за изпробвани и работят изпитано по цял свят.

Всеки проект за отвеждане на отпадъчни води започва с детайлно планиране, като се вземат предвид настоящи и бъдещи изисквания.

Нашите знания са на Ваше разположение.

Приложенията включват софтуер за изчисляване на хидравличния удар, CED анализ, симулация на застояване на водата, изчисления на скоростта и др.

Това позволява да сведем до минимум общите Ви разходи през жизнения цекъл на системата, без да правим компромис със срока на годност и ефективност.

CFD позволява на анализаторите да симулират поток на течност без скъпи измервания на място, давайки възможност да открием и коригираме проблемите в потока, преди да се започне с изграждането.

За контакт и повече информация – Адара Инженеринг.

Вижте също...