pixel

Организират семинар за устойчиво развитие на възобновяемата енергия

Организират семинар за устойчиво развитие на възобновяемата енергия

Добрич е домакин на семинар на тема “Ролята на държавната и местната власт за устойчиво използване на Възобновяемата енергия в България”. Форумът се организира от Черноморския изследователски енергиен център.

Семинарът ще представи резултати от различни изследователски проекти, чиято основна цел е да допринесе за постигане на 16% дял на Възобновяемите енергийни източници  в крайното енергийно потребление на България до 2020година. Специално внимание ще се обърне върху представянето на Националния план за действие за възобновяема енергия и ролята на държавните и местните власти за развитието на енергията от възобновяеми източници, както и върху общинските програми за устойчиво енергийно развитие.

Срещата ще даде възможност на заинтересованите страни – местни власти, инвеститори, организации, специалисти – да представят позициите си върху конкретните възможности и мерки за провеждане на възприетата от България енергийна политика.
Семинарът ще се проведе от 9 до 14 часа в Голяма заседателна зала на община Добрич.

Поканени за участие представители на Областна администрация, Асоциацията на българските черноморски общини, Общинската мрежа за енергийна ефективност “Екоенергия»”-София, Търговско-промишлена палата – Добрич.

DarikNews.bg

Може да харесате още...