От традиционно вертикално разположение, към съвременни хоризонтални решения