pixel

От централно към децентрализирано отопление

Данфосс

Обрат в концепцията за отопление – традиционните отоплителни решения са подложени на изпитание

При санирането на сгради в Германия вече се налага в проекта на отоплителната система да се включи и регенеративна енергия, за да бъде съобразен със закона за използване на възобновяеми енергийни източници в отоплението. Централен буферен съд събира в едно получената от различните източници топлинна енергия. В тези случаи при по-големите сгради задължително се налага да се спази променената наредба за питейната вода. Проверката за наличност на бактерии легионела отпада автоматично, ако се използва децентрализирана система на Данфосс EvoFlat с апартаментни абонатни станции.

В Германия като цяло съществуват около 18 милиона жилищни сгради с не повече от 39 милиона отделни жилища. И това са най-важните потребители на енергия в Германия, тъй като 40% от потреблението на енергия в страната се използва от сградите. 85% от тази енергия от своя страна отива за приятно отоплените помещения и топлата вода за битови нужди. Тъй като три четвърти от наличните сгради са построени преди да бъде издадена първата наредба за отопление, веднага става ясно едно: Успехът на енергийния обрат зависи съществено от възможно най-големия брой съществуващи сгради, които могат да бъдат санирани в съответствие с енергийните изисквания.

Ако в този процес се използват традиционните възможности, като подобряване на изолирането на покривите и фасадите или монтирането на нови врати и прозорци, може да се постигне до 85% намаляване на енергийните разходи на сградата – на това разчита немската енергийна Агенция Дена. Освен това при санираните сгради необходимостта от отопление е значително по-малка. И това ни доближава до идеята да се замислим над алтернативните възможности- още повече, че използването на възобновяеми енергтийни източници като фотоволтаиците, соларната и геотермална енергия, или дървените пелети е така или иначе задължително. При такива бивалентни или поливалентни енергийни източници е необходим централен буферен съд, който да събира получената по различни начини топлинна енергия.

Принципно в тези случаи има две възможности за снабдяването на едно жилище с отопление и битова гореща вода (вижте на фигурата). При традиционната система с централно отопление и централно подгряване на топлата вода основен белег на конструкцията е вертикалното разположение на щранг с 5 тръби: за студена вода, подаваща тръба за отопление, връщаща тръба за отопление, БГВ и рециркулация на БГВ. Алтернативна възможност е децентрализираното разпределение на топлинната енергия и децентрализираното подгряване на водата за битови нужди в апартаментна абонатна станция в жилището, например EvoFlat на Данфосс. По този начин ще има само три тръби – подаваща и връщаща за отопление и тръба за студената вода, с хоризонтална тръбна разводка в жилището и необходимост от много малко пространство поради монтажа на станцията на стена или в ниша.

Данфосс

Кулминацията на това решение: Поради малките количества вода и малките разстояния в абонатната станция, в която е включена системата за питейна вода, отпада необходимостта от периодични проверки на БГВ за легионела, което е заложено в Наредбата за питейна вода в Германия, валидна от Ноември 2011 г.

Следователно алтернативните децентрализирани решения за енергийно захранване на сгради са за предпочитане, както технически, така и икономически – те са по-лесни за монтаж, по-сигурни от хигиенна гледна точка и спестяват значително по-голямо количество енергия.

Пример за саниране на съществуващи сгради с апартаментните станции EvoFlat™

В един от кварталите на Кьолн намаляват консумацията на енергия
от 290 kWh за един квадратен метър годишно на 47!

Чрез изолирането на покривите и фасадите и поставянето на нови прозорци и врати редуцирането на топлинното потребление на сградата може да достигне до 83%. Това е основанието за саниране на първоначално 300 жилища в един квартал на Кьолн. Значително намалената потребност от отопление породи необходимост от ново решение за вида на отоплението. В решението беше включено и използването на слънчева енергия. В новия проект фирма LEG Wohnen NRW GmbH заложи на системата за децентрализирано отопление и битова гореща вода EvoFlatTM . Тази концепция изисква само три вместо пет тръби, позволява на живущите индивидуален избор на температурен комфорт, осигурява подготовка на гореща вода за битови нужди със сигурни хигиенни показатели и само при необходимост, без използване на буферен съд, като при това отпада необходимостта от периодични проверки на водата според наредбата TrinwVV

Данфосс

Заедно ще преминем през този обрат успешно

Енергийният обрат се отразява на ежедневието ни в най-различни форми. Всички отрасли на обществото – икономиката, институциите, домакинствата са засегнати от вземането на определени мерки. Вече разбрахме някои фрагменти от гледна точка на техническите възможности за пътя ни в определената посока.

Важно звено в тази комплексна задача обаче са индустрията и комуналните услуги. За тази цел помолихме двама представители от тези области да дадат своята преценка по въпроса за енергийния обрат.

Уве Лудвиг, ръководител на отдел пласмент, фирма Buderus Deutschland:
„85 процента от консумацията на енергия на сградата се използват за отопление и подготовка на БГВ, но само 13% от всички отоплителни инсталации в Германия отговарят на съвременното ниво на техниката, а годишно се модернизират само около 2% от тях. Тези цифри ни дават ясно да разберем, че целите, които сме си поставили в областта на политиката за климатичните промени, както и сроковете за постигане на енергийния обрат, могат да бъдат постигнати, ако повишим темпото на енергийно модернизиране. За целта трябва да се създадат съответни рамкови условия от типа на надеждност на субсидирането, данъчни облекчения върху инвестициите, както и евентуална промяна на правните положения за наемните отношения. Всички продукти, необходими за преустройството, както и технически най-добрите системи за тази цел, включително и за по-големи обекти, могат да се намерят на пазара.“

Райнер Пфлигенсдьорфер, ръководител на отдел маркетинг, Danfoss GmbH
„90 процента от отоплителните системи в съществуващите сгради в Германия не работят ефективно. По този начин се разхищават огромни количества енергия и се отделят милиони тонове въглероден диоксид. Да не говорим за пропилените пари за отопление. При това съществува реална възможност за повишаване на ефективността на отоплението чрез системното му оптимизиране посредством осигуряване на хидравличен баланс, например. В новото строителство тези мерки са вече законово обосновани, но за наличния сграден фонд не съществува категорично условие за регулиране на този процес. Потребителите най-често нямат представа за тази изгодна възможност. И голяма част от инсталаторите имат все още проблеми в тази област и затова много рядко съветват клиентите си да направят крачка към оптимизиране на отоплителната система. Жилищните асоциации и кооперации биха могли да направят много важен принос към постигането на енергийна ефективност, като вземат инициативата за оптимизиране на отоплителните системи и постигането на по-висока енергийна ефективност в свои ръце.”

За повече информация и контакти – www.bg.danfoss.com

Може да харесате още...