Отговорът на Riello в борбата с вредните емисии – Low NOx горелки

riello

Моноблокови газови Low NOx горелки от серия RS-310-410-510-610-810 M BLU с термичен диапазон дo 8 MW.

В отговор на световните мерки за опазване на околната среда и намаляване изхвърляните вредностите в атмосферата една от основните тенденциии в разработките на Riello е постоянното търсене на технологични иновации за намаление нивата на отделяните емисии и производството на енергоспестяващи продукти. След анализи на горивните процеси в изследователските лаборатории на Riello са постигнати конструктивни решения, осигуряващи оптимален горивен процес, което води до намаляване на вредните емисии. Практически всяка горелка излязла от заводите на Riello е нискоемисионна и отговаря на международните стандарти за вредности изхвърляни в атмосферата.

Разработката на горелките Low NOx от серията M BLU е съществена стъпка в борбата с парниковия ефект. Газовите горелките от тази серия постигат ниски вредности в изходящите газове вследствие конструктивно решение за контрол на горивния процес, регулиране съотношението гориво-въздух в целия работен диапазон и значително намаление разхода на гориво. Тези горелки са в рамките на най-ниските емисии отделяни вредности, според най-строгите изисквания на немските стандарти. Друг вторичен ефект е постигнатото значително намаление на консумираната електроенергия, което води до снижаване на вредностите от централите – основните източниците на замърсители на околната среда.

Горелките от серия RS 310-410-510-610-810/M BLU покриват топлинни мощности мощности от 1200 до 8010 kW. Те са разработени за работа с ниско и среднотемпературни водогрейни котли, топловъздушни апарати, парни котли и котли, работещи с диатермично масло. Горелките могат да функционират като двустепенни прогресивни или като модулиращи, с инсталиране на PID регулатор и съответните датчици (за температура или за налягане). Механичният ексцентрик, позволява голямо модулационно отношение. Това гарантира изключително точно прецезиране на топлинната мощност спрямо моментната нужда на системата и съответно намаляване на разхода на гориво.

При проектирането на горивната глава са проведени редица симулации, докато се достигне до конструкцията гарантираща най-ниски вредни емисии (NOx < 60 mg/kWh). Предлагат се версии FS1 и FS2 съответно за работа с прекъсване и/или за непрекъсната работа /постояна автодиагностика/. Дизайнът и намалените габарити значително улесняват монтажа и поддръжката им.

Предлага се голяма гама аксесоари за горелките от тази серия, което ги прави изключително гъвкави по отношение на тяхното приложение и функционалност. Представяме на вниманието на своите клиенти и колеги горелките от тази серия.

Модели

Работен термичен диапазон

Технически данни

Нетна калоричност: 10 kWh/Nm3 – плътност: 0,71 kg/Nm3

горелките отговарят на изискванията на 2009/142-2014/30/UE-2014/35/UE-2006/42 EC.
(1) с програматор RMG/M
(2) с програматор RFG0
(3) с непрекъсната автодиагностика
(4) свързване звезда/триъгълник

Вентилация

Блокът за вентилация идва със система за шумоизолация. Всички горелки са снабдени с вентилатори, които са съобразени с необходимото количество въздух за горене. въздушният поток и звуконепроницаемата изолация, използвана в изработката, са предназначени за свеждане нивото на звука до минимум. Те гарантират високи нива на производителност по отношение на налягането на въздуха. Високата прецизност на сервомотор чрез главния модул за управление, инсталиран на всяка горелка, контролира въздуха в точното съотношение въздух/гориво в рамките на целия термичен диапазон.

Горивна глава

Горивната глава е конструирана с цел да гарантира отлично смесване на горивото и въздуха за горене, като намалява вредните емисии и нивото на шума.

Серията RS BLU намалява вредните емисии, като оптимизира сместа въздух/ гориво. Газът в горивната глава е разпределен през отворите, които са перпендикулярно на въздушния поток, а част от горивото се впръсква директно в центъра на пламъка. Това води до по-ниска температура на горенето и предотвратява образуването на NO.

Емисиите са допълнително намалени чрез рециркулация на изгорелите газове, дължаща се на високата скорост на въздуха.

Геометрия на пламъка и изисквания към говирната камера

Мощност на горелката, MW

Пример:
При мощност = 6000 кВт;
L горивната камера (м) = 4,7 m (средна стойност)
D горивната камера (м) = 1,2 m (средно стойност)

Габаритни размери

Размери на фланеца

Опаковка

С продуктите, произвеждащи топлина посредством ефикасен и контролиран горивен процес, Riello се грижи за опазването на околната среда и хората. Мисията е да работи, за да допринася към развитието и прогреса на човешкото общество.В съвременните условия на глобализиране на пазари и продукти, Riello поставя акцента в своята фирмена политика върху постоянното търсене на технологични иновации и постигане на отлично качество на продуктите с разумни разходи, сериозно отношение към изискванията за опазване на околната среда, икономия на енергия и намалени нива на отделяни вредности, с грижа към природата и човека.

За контакт и повече информация – Caloria.

Може да харесате още...