pixel

Открийте прогреса в областта на отоплителната ефективност и регулирането

EvoFlat – естественият избор

EvoFlat на Данфосс е цялостно решение за топлопредаване с цел производство на битова гореща вода и отопление в апартаменти и многофамилни жилищни блокове, при което се използва децентрализирана отоплителна мрежа.

Абонатните станции EvoFlat се доставят с всички необходими компоненти и инсталирането им е лесно. Системата може да се захранва от всякакви видове топлинни източници, включително топлофикационната мрежа и ВЕИ, за осигуряване на гореща вода на проточен принцип, индивидуално регулиране на диференциалното налягане в системата за отопление и БВГ с цялостно измерване на потреблението на енергия.

За клиентите  това означава автономно управление на отоплението, по-добър комфорт и – което е от решаващо значение – възможност да контролират количеството енергия, която използват и плащат.

За всички това означава по-добро решение, повече доволни клиенти, по-нисък въглероден отпечатък и един по-надежден и печеливш краен резултат.

ЕФЕКТИВНОСТ

–  Най-висока енергийна ефективност при захранване от централен енергиен източник;
– Лесно интегриране към възобновяем енергиен източник;
– Оптимална работа на котела без да се използва допълнителна енергия за помпа;
– По-добро топлопредаване (микро-пластинчати топлообменници) и по-нисък пад на налягането;
– Без източник на открит пламък в апартамента (газов бойлер);
– Няма опасност от утечки на газ в апартамента.

ОПРОСТЕНОСТ

– Лесна инсталация само с 3 щранга и присъединяване с бързи връзки;
– Постоянен отоплителен комфорт през цялата година;
– Голям капацитет при съобразен размер на апартаментните станции;
– Точни сметки и отчитане с топломери във всяка апартаментна станция;
– Лесно сервизно обслужване и поддръжка;
– Евентуалните повреди засягат само една система;
– По-малко съединения – по-малък риск от утечки.

КОНТРОЛ

– Интегриран термостатичен регулатор;
– По-ниска подавана температура;
– По-добър диапазон на пропорционалност;
– По-лесен хидравличен баланс с интегрирано диференциално налягане за БГВ;
– Поетапно обновяване във вече обитавани апартаменти – (преправяне апартамент по апартамент);
– Сведена до минимум опасност от развитие на бактерии.

Техника от ново поколение

EvoFlat осигурява максимален комфорт и контрол при минимални разходи. За да постигнем това, ние съчетахме дългогодишния си инженерингов опит с най-новите технологии и създадохме най-ефективната система с апартаментни абонатни станции, която се предлага на пазара.

Изключителният ѝ коефициент на полезно действие се дължи в най-голяма степен на качествените хардуерни компоненти, от които е изградена системата EvoFlat. Използваме само компоненти проектирани и изработени от Данфосс, за да гарантираме, че ще постигнете възможно най-добрите резултати, надеждност и възвръщаемост на инвестициите си.

Може да харесате още...