Отопление и вентилация в един уред

Системата, която се предлага от немската фирма Tecalor е централна вентилационна система, която довежда свежия въздух в помещенията чрез различни канали и извлича използвания въздух, като едновременно с това служи и за доставяне на топлинна енергия.

За генериране на топлина в централната система е интегрирана инверторна термопомпа въздух-вода, която служи за централна вентилация, централно загряване на питейна вода, въздушно отопление и спомагателен отоплителен кръг за пасивни къщи. Тя работи с CO₂ и може да осигури температура на подгряване на водата до 60°C. Системата предлага и допълнителни функции като влагозащитна вентилация, посредством вграден сензор за влага в отработения въздух, намаляване на дебита на въздуха при недостатъчна влажност, пасивно охлаждане и програма за сухо загряване.

Вентилационната система възстановява около 90% от топлината от използвания въздух в помещението и я транспортира обратно в помещенията. По този начин системата TCO 2.5 може да покрие цялата топлинна потребност на домове с размери до 240 м². Допълнително е възможно инсталирането на подово отопление и свързване на системата към отоплителни уреди за баните.


Вижте също...