Отопление с биомаса от Herz

За нуждите на домакинствата биомасата най-често се трансформира в т.нар. дървени пeлети. Друг вид биомаса, която тепърва навлиза и на българския пазар и се използва в отоплителните системи е т. нар. Дървесен чипс – представлява раздробена на дребно дървесна маса (трески). Използването на тези видове биогориво има и своите предимства по отношение на запазването на околната среда. Решава се въпроса с отпадъчните растителни продукти от земеделските култури, горите и дървообработващата промишленост, не се замърсява околната среда. Друга много важна подробност е, че по време на горенето от биомасата се отделя точно толкова количество CO2, каквото растенията са абсорбирали в процеса на растежа си.
Съвременните отоплителни котли на биомаса предлагат комфорта от отопление с дърва, но по-много по-ефикасен и икономичен начин. Освен това удобството от автоматизираното подаване на горивото, както и чистотата при изгарянето са ценени високо – пестят се време и пари. Те стартират автоматично, работят без да е необходима човешка намеса и когато не е необходимо топлоподаване се гасят също така автоматично. Почистването се свежда до изхвърляне, веднъж на две седмици, на малки количества пепел, тъй като отделянето и е впорядъка на 0,5% от обема на горивото. В повечето случаи термостат контролира оптималната температура, а в някои от моделите дори е включена функцията самопочистване.
В крайна сметка получаваме една система за отопление с безпорни предимства по отношение на екологията, удобството при ползване и не на последно място с ниски експлоатационни разходи.

Котлите на HERZ

Котел pelletstar BioControl са предназначени предимно за едно- и двуфамилни къщи, като се предлатат модели с мощности от 10, 20, 30, 45 и 60 kW. Горивото е пелети.
Характеризират се с напълно автоматизирана работа,  включително и автоматично почистване на горивната камера и топлообменниците за осигуряване на оптимално горене и топлообмен.

Друг тип котел, с мощности от 20, 30 и 45 kW, също предназначени за еднофамилни къщи е модела  firematic BioControl. Неговото гориво е дървесен чипс. И той работи напълно автоматично по веднъж зададена програма и параметри.

Вграденото във всички тези котли управление  BioControl 3000 предоставя огромни възможности:

•    Следи външна температура, както и температурата в помещенията.
•    Следи качеството на горивния процес и регулира подаването на гориво и
•    въздух за оптимално изгаряне.
•    Управлява свързания със системата бойлер за битова топла вода.
•    Има възможност за управление на до 6 различни температурни кръга (нискотемпературно подово или стенно лъчисто отопление, конвекторно, или високотемпературно радиаторно отопление, подгряване вода за басейн и др.).
•    Възможност за управление на соларна инсталация, ако е монтирана такава.
•    Задават се предварително целогодишна протрама за  работа на котела, часовете на работа и температурите които да се поддържат.

Фирма HERZ предлага и  големи котли, които работят на пелети или дървесен чипс с мощности до 500 kW, с които може да се изграждат инсталации за отопление на многофамилни сгради, както и на цели квартали с до 50 – 60  еднофамилни къщи.


Вижте също...