Oventrop с грижа за по-добра енергийна ефективност

Овентроп е водещ световен производител на арматура, регулатори и системи за отоплителната техника. Фирмата предлага всички компоненти, необходими за монтаж на соларни инсталации – станции, електронни регулатори, разширителни съдове, резервоари и свързващи компоненти.

Компанията непрекъснато се стреми да обновява продуктовата си гама, за да може да задоволи потребностите на пазара.

Един от новите продукти на Oventrop е модулно изградената централа с буферен резервоар „Regucor WHS“ за обслужване на едно- и двуфамилни къщи.

Regucor WHS“ е хидравлично оптимално съгласувана комбинация от:
– връзка за топлинен източник (за котел, термопомпа и т.н)
– соларен буферен резервоар
– соларна група
– група за подгряване на питейна вода (станция за прясна вода)
– връзка за групи в отоплителен кръг и топлоизточник

Системата се предлага в два модела – 800 и 1000 литра. Хидравличната станция за прясна вода е с производителност от 15-25 l/min.

Вграденият мултифункционален регулатор „Regtronic RS-B“ има следните функции:
– регулиране на два отоплителни кръга
– регулиране на соларния кръг
– допълнителни изходи (напр. за свързване на наличен допълнителен топлинен източник)
– допълнителни входове (напр. за измерване на температурата)
– “V-bus” за свързване към “DynaTemp ST”

Regtronic RS-B“ осигурява оптимално оползотворяване на соларната енергия и захранване на отоплителните кръгове, съобразено с нуждите и в зависимост от околните условия. Множеството входове и изходи с индивидуална настройка позволяват оптимално управление на системата и интегрирането на различни компоненти в инсталацията. Поради това, чрез свързването към системата за управление на Oventrop „DynaTemp ST“ е възможна модерна визуализация и контрол на инсталацията.

Предимства:
– управлението е директно монтирано към резервоара
– модулно изградена система за съществуващи или в процес на изграждане едно- и двуфамилни къщи
– компонентите са хидравлично оптимално съгласувани помежду си за акумулиране и извличане на топлина
– идеално преобразуване на регенеративните инсталционни концепции (соларни, на твърдо гориво и пр.)
– и трите връщащи линии (отоплителен кръг 1, отоплителен кръг 2, прясна вода) са свързани към устройството за разслояване на буферния резервоар. По този начин възниква стабилно температурно разслоение (важно при циркулационен режим на питейна вода!).
– връзките за арматурните групи са в долната част на резервоара, по този начин топлинните загуби са минимални (най-ниско температурно ниво)
– висока енергийна ефективност
– ниски разходи за монтаж и тръби чрез вътрешно прокарване на тръбопровод, готови за употреба арматурни групи и само една свързваща равнина в домашната инсталация
– напълно изолирани арматурни групи, отговарящи на Европейската норма EnEV .

Фирма Oventrop ще вземе участие на Международен Технически Панаир – Пловдив, който ще се проведе от 26.09 до 01.10.2011.

Очакваме Ви в Палата 10, щанд 10К4!