ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Избор на битови топлофикационни абонатни станции

Пазарното търсене на топлофикационни абонатни станции днес води до фокусиране на вниманието върху следните неща.Фактът, че Данфосс вече произвежда топлофикационни абонатни станции осигурява на клиентите още няколко допълнителни изгоди:- По-компактни абонатни станции.- По-висока степен на гъвкавост при функциите за управление.- Кратък срок за изграждане.- Оптимално приспособяване на управляващото оборудване към абонатната станция.

Представяне на новия газов котел за БГВ и отопление – Sime Metropolis DGT 25BF

METROPOLIS DGT са газови котли за отопление и производство на битова топла вода, конструирани да задоволяват нуждите на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради в съответствие с последните новости в строителството. Те са апарати, които отговарят на Европейските директиви 90/396/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE и 92/42/CE. Имат възможност да работят с природен газ (G20), или LPG (G30-G31).

Ключова дума – Mitsubishi Electric!

Най-накрая дочакахме лятото. С настъпващите горещини нуждата от климатик става все по-осезаема. В днешно време марките климатици стават повече и от колите. Разнообразието в моделите, функциите и дизайна на пазара са огромни и объркващи за всеки клиент. Ключът за излизане от обърканата ситуация можете да намерите в офисите на фирма „КлимаКом”. Компанията е официален вносител за България на климатичните системи на Mitsubishi Electric.

Използване на покривите за генериране на енергия

Слънчевите инсталации макар и трудно навлизат в бита, строителството и промишлеността. И докато при топлинните соларно-термични инсталации с помощта на колектори се добива топлина, то модулите от фотоволтачните (PV) системи превръщат слънчевата светлина директно в електричество.

Геотермалната енергия – неизчерпаемата енергия на земята

“Геотермална” – понятието идва от гръцката дума “гео” – земя и “терма”- топлина, което в общия смисъл на думата означава – топлинна енергия от Земята. Геотермалната енергия е резултат от извличането на топлината съдържаща се в разтопеното земно ядро, с радиоактивните процеси произтичащи в нея, с потенциалната и кинетичната енергия при тектонските процеси.

Rehau Rautitan: една система – три приложения

С помощта на системата за сградни инсталации на REHAU RAUTITAN (РАУТИТАН) специалистите в монтажа на отоплителни и водопроводни инсталации разполагат с всякакви възможности за решаване проблемите на трудното ежедневие на строителната площадка и за икономично разпределяне на материалите. Като водеща марка в преработката на полимери фирмата Рехау предлага универслана тръба от омрежен полиетирлeн РЕ-Ха с алуминиева вложка Rautitan stabil както и Rautitan flex – универсална тръба от омрежен полиетиелен с антидифузионен слой.

Станции за свързване на отоплителна инсталация от Овентроп

Oventrop е един от водещите Европейски производители на арматура за отоплителни инсталации. Фирмата непрекъснато се стреми да обновява продуктовата си гама, за да може да задоволи потребностите на пазара. Продуктите на Oventrop са водещи по дизайн и иновации. Конструкциите и дизайнът се разработват от специалисти във фирмата, която освен това е в тясно сътрудничество с водещи европейски дизайнери.

Новите радиаторни термостати на Данфосс тип RA – още по-прецизни, още по-ефективни

Всичко започна с една находчива идея и похвална доза решителност. Първият радиаторен термостат е бил разработен още през 1943 година, но производството му е започнало почти десет години по-късно. Този термостат представлявал един съвсем нов, революционен начин на мислене относно регулирането на температурата и е поставил началото на критерии, които са валидни и до ден днешен.