ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Компоненти за лъчисто и в частност водно подово отопление и охлаждане от Herz

Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите на компоненти за отоплителни инсталации. Дългогодишния опит в развойната дейност и производството са издигнали продуктите на фирмата до качествени нива прилягащи на най-изявените в бранша. Една от областите, в която HERZ също предлага решения на високо ниво е водното лъчисто отопление и охлаждане.

Интелигентни климатични и вентилационни решения от Топлик Ко

За задоволяване нуждите на българския потребител фирма ТОПЛИК КО ООД предлага пълен пакет от услуги: проектиране, изграждане и поддръжка на високоефективни отоплителни, климатични и вентилационни инсталации. Приоритет в практиката на компанията винаги е бил изборът на висококачествени и сигурни съоръжения за изпълнение на интелигентни и новаторски инженерни решения.

Обследването на сградите – желание и норма за икономия на енергия

Законът за енергийна ефективност (ЗЕЕ), в сила от ноември 2008 г., определя националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност на страната, както и индикативни цели за енергийни спестявания. С него бе въведено и задължителното обследване за енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд.

Модул за непрекъснат въздухообмен с високоефективен рекуператор Vort Prometeo HR 400

На изложението ISH, което са проведе във Франкфурт през март тази година, голям интерес предизвика новият продукт на италианската фирма Vortice Elettrosociali Spa, Vort Prometeo HR 400 – модул за централизиран непрекъснат въздухообмен с вграден високоефективен рекуператор, който вече се предлага в България от фирма България Терм.

Ренесанс в топлофицирането

В сравнение с много други страни от ЕС, в Германия районната топлофикация се е използвала в сравнително ограничен мащаб досега. Големият северногермански градски център Хамбург обаче прави изключение с голямата си и добре развита градска топлофикационна мрежа. Хората, които имат думата, като Аксел Гедашко, държавен министър на градското развитие и околната среда, планират да развият в още по-широки мащаби районната топлофикация като една природосъобразна форма на използване на енергията.

Актуални енергоспестяващи технологии на форума Експо енергетика

Нови и модерна техника и технологии в областта на климатичната и отоплителна индустрия, енергоспестяващи решения за дома и бизнеса, актуални проекти за производство на слънчева, вятърна и водна енергия, са само част от акцентите на тазгодишното издание на ЕКСПО ЕНЕРГЕТИКА и БУЛКОНТРОЛА, провеждащо се от 26 до 29 май в Интер Експо Център.

Продуктова гама за подово отопление от Овентроп

В днешно време все повече се търсят начини за енергоспестяване, което се дължи не само на непрекъснато покачващите се цени на горивата, а и на стремежа за опазване на околната среда. Именно поради тези причини повърхностното отопление и охлаждане придобива все по-голямо значение при избора на отоплителна или охладителна система, било то за ново строителство или при реновиране на стари сгради.

Изолирани въздуховодни системи P3Ductal

Разговаряме с г-н Кръстю Кръстев – специалист бизнес развитие в Рувекс АД. “P3ductal е система за изграждане на въздуховодни конструкции от панел тип сандвич “алуминий – изолационен материал-алуминий”. Техническите, конструктивни и икономически характеристики на този тип материал задоволяват очакванията на всички, които се занимават с проектиране или инсталиране на модерни въздуховодни системи”.