ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

С Адара Инженеринг в състезанието на Grundfos – Magna Racing

Grundfos е лидерът в сектора на автономните енергийноефективни циркулационни помпи. Фирмата е сред първите, които започнаха масово производство на помпи с Енергиен клас А. Циркулационните помпи Magna отдавна съответстват на изискванията на Директивата за енергоемки продукти (EuP) и се използват широко по цял свят.

Нова версия на селекционен софтуер Toshiba Design Airs

След като в края на 2015 г. Toshiba изкара на пазара най-новото поколение VRF системи, серия SMMS-e, с най-високите сезонни коефициенти на трансформация в този клас оборудване, предложи на проектантите и нов софтуерен продукт за избор на VRF системи.За подбор на новите системи Toshiba представи нова версия на селекционен софтуер Design Airs.

Нови децентрализирани рекуператори на топлина на Вортиче

При изключителен интерес по време на международното изложение “Mostra Convegno Expocomfort” в Милано премина участието на нашия партньор Вортиче. В поредица от публикации ще ви запознаем с новите продукти.Предмет на настоящата статия са два нови модела децентрализирани рекуператори на топлина – VORT HRW 60 HP MONO и VORT VDH 60 HP MONO.

Комфорт в пасивни къщи чрез комфортна вентилация с рекуперация на топлина, влага и студ

Интересът към пасивните къщи расте и желанието за реализация също, но все още броят им в България е ограничен. Покрай идеята за пасивна къща обаче, се реализират голям брой нискоенергийни къщи. Това са къщи, които не отговарят на нормите за пасивни, но са много близо до тях. Ето как изглеждат параметрите за пасивни къщи.

Повишени изисквания за енергийна ефективност в системите за вентилация и климатизация в сила от 01.01.2016 г.

Ефективното използване на енергия за поддържане на микроклимата в сградите е все по-ясно осъзната задача пред проектанти и строители. Променената нормативна база, новите изолационни материали и технологии, както и новите типове дограма и уплътнения за врати и прозорци, позволиха чувствително да се намалят енергийните разходи за отопление и охлаждане.

Вие сте инсталатор или сондьор? Grundfos има нещо специално за Вас!

Вземете своята безплатна SQ помпа! Какво трябва да направите? Купете и регистрирайте закупените от Вас помпи SQ / SQE помпи / SQE пакети в рамките на периода 01.03.2016 – 30.09.2016. Регистрирайте помпите на www.sq-registration.com. При получаване на Вашата безплатна помпа, ще е необходимо да предоставите копие от фактура/-и за закупените от Вас помпи SQ / SQE помпи / SQE пакети.

Bisolid Automat- новият котел на комбинирано гориво

Максимална ефективност съчетана с максимална ефикасност – това е принципът на създадения от фирма „Екотерм Проект“ нов котел Bisolid Automat. Този продукт дава възможност на потребителите да използват дърва или дървесен чипс като допълнително резервно гориво към дървесните пелети, в зависимост от нуждите и потребностите си, като предоставя КПД от 86% благодарение на високоефективния тръбен топлообменник.

Модулен кондензен подов котел Alu Pro Power

Котелът Alu Pro Power се състои от каскада от независими топлинни модули, всеки по 75 kW, свързани последователно, което осигурява най-добра адаптация към исканата топлинна мощност и гарантира максимална надеждност и спокойствие.Котелът Alu Pro Power e кондензен котел осигуряващ захранване на системите за отопление, а при монтаж на обемен бойлер осигуравя и производство на битова гореща вода.