ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Продукти и решения за интегрирани сградни системи от Honeywell

В Европа, сградите консумират 40% от цялата произведената енергия. В същото време има огромен потенциал за оптимизиране на процесите и реализиране на икономии. Значителните разходи, свързани с потреблението и поддръжката могат да бъдат драстично намалени чрез използването на интелигентни, интегрирани системи за управление на сградните инсталации, като отопление, вентилация, климатизация и осветление.

Енергийният паспорт – документ с неясни очертания

Около 2 млн. кв. метра покриви в София са идеални площадки за бъдещи фотоволтаични централи. Инсталирането им може да се извърши паралелно със санирането – така вижда нещата главният архитект на столицата Петър Диков. Според него този ресурс трябва да се отчита при всеки проект за обновление на панелна сграда. Отделно общината трябва да оползотвори около 350 000 кв. м покривни площи в общинските училища и детски градини.

Тенденция към модернизация на отоплителните системи в многофамилни жилищни сгради

Дейностите по обновяване на отдаваните под наем сгради от жилищния фонд постоянно нарастват. Това се дължи на множеството застаряващи сгради и съзнателното отношение към потреблението на енергия. Икономията на енергия, намаляването на разходите за експлоатация и изискванията за по-добър комфорт са главните движещи сили в този процес.В настоящата статия се описва процеса на модернизация на един жилищен комплекс, който първоначално е бил оборудван с еднотръбна система. Сградите са собственост на кооперативното жилищно сдружение SAB в Сьондерборг, Дания.Проектът за обновяване включваше:- Подобряване на изолацията на сградите;- Смяна на дограмата за постигане на по-висок клас на енергийна ефективност;- Модернизиране/подмяна на системата за отопление и битова гореща вода (БГВ);- Модернизация на кухните и баните.

Да пестим енергия, без да си рушим комфорта

Енергийният експерт Атанас Тасев: Дискусията за енергийната инфраструктура е навременна, защото всички бяхме свидетели на природни бедствия тази зима. А природните бедствия са най-добрият тест за системата. Веднага се видя, че разполагаме с една критична инфраструктура, която е в критично състояние. Освен това ние, българите, трябва да избягаме от старата философия, когато има един проблем най-напред да изядем една торба сол, след това да изтърпим сто тояги на голо и най-накрая да си платим.

Интелигентна защита от лед и сняг

Огромните висулки и свличащите се снежни маси от покривите неминуемо представляват опасност за живота на преминаващите пешеходци. Замръзналите улуци и водостоци не позволяват на водата от покрива да се оттича и се създават условия за течове и проникване на вода вътре в сградата. Освен това след тежката зима сме изправени пред необходимостта от ремонт на разрушената фасада на сградата и спуканите улуци и водостоци.

Газово лъчисто отопление – нискотемпературни излъчващи ленти

Нашият италиански партньор SYSTEMA SPA има дългогодишни традиции в производството на индустриални системи за лъчисто отопление.В поредица от публикации ще се спрем на различните продукти. Ще започнем с така наречените „излъчващи ленти” ОНА. Това е система за лъчисто отопление на големи индустриални, търговски и спортни помещения като за гориво може да се използва газ или нафта.

Приемането на заявления по схемата за енергийна ефективност започва напролет

Дирекцията беше създадена, за да изпълнява този проект. Според публикуваното през юли м.г. определение дирекция „Жилищна политика“ е конкретният бенефициент по схемата „Подкрепа на енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради“. Идеята на тази структура е да изпълнява проекта и от юли досега подготвя процеса. Вече са почти готови необходимите образци, които сдруженията на собствениците ще попълват, за да кандидатстват по проекта.

Pyrot – ротационно горене на биомаса от Viessmann

Viessmann Group е една от водещите международни компании, производители на отоплителни системи. Основаното през 1917 г. семейно предприятие се ръководи от Управителен съвет, чийто председател е д-р Мартин Фисман. Оборотът на групата Viessmann възлиза на около 1,7 милиарда евро, a в компанията работят над 9 400 служители.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!