ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Rehau Rautitan: една система – три приложения

С помощта на системата за сградни инсталации на REHAU RAUTITAN (РАУТИТАН) специалистите в монтажа на отоплителни и водопроводни инсталации разполагат с всякакви възможности за решаване проблемите на трудното ежедневие на строителната площадка и за икономично разпределяне на материалите. Като водеща марка в преработката на полимери фирмата Рехау предлага универслана тръба от омрежен полиетирлeн РЕ-Ха с алуминиева вложка Rautitan stabil както и Rautitan flex – универсална тръба от омрежен полиетиелен с антидифузионен слой.

Станции за свързване на отоплителна инсталация от Овентроп

Oventrop е един от водещите Европейски производители на арматура за отоплителни инсталации. Фирмата непрекъснато се стреми да обновява продуктовата си гама, за да може да задоволи потребностите на пазара. Продуктите на Oventrop са водещи по дизайн и иновации. Конструкциите и дизайнът се разработват от специалисти във фирмата, която освен това е в тясно сътрудничество с водещи европейски дизайнери.

Новите радиаторни термостати на Данфосс тип RA – още по-прецизни, още по-ефективни

Всичко започна с една находчива идея и похвална доза решителност. Първият радиаторен термостат е бил разработен още през 1943 година, но производството му е започнало почти десет години по-късно. Този термостат представлявал един съвсем нов, революционен начин на мислене относно регулирането на температурата и е поставил началото на критерии, които са валидни и до ден днешен.

Компоненти за лъчисто и в частност водно подово отопление и охлаждане от Herz

Със своята над 110-годишна история фирма HERZ се е утвърдила като лидер сред производителите на компоненти за отоплителни инсталации. Дългогодишния опит в развойната дейност и производството са издигнали продуктите на фирмата до качествени нива прилягащи на най-изявените в бранша. Една от областите, в която HERZ също предлага решения на високо ниво е водното лъчисто отопление и охлаждане.

Интелигентни климатични и вентилационни решения от Топлик Ко

За задоволяване нуждите на българския потребител фирма ТОПЛИК КО ООД предлага пълен пакет от услуги: проектиране, изграждане и поддръжка на високоефективни отоплителни, климатични и вентилационни инсталации. Приоритет в практиката на компанията винаги е бил изборът на висококачествени и сигурни съоръжения за изпълнение на интелигентни и новаторски инженерни решения.

Обследването на сградите – желание и норма за икономия на енергия

Законът за енергийна ефективност (ЗЕЕ), в сила от ноември 2008 г., определя националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната ефективност на страната, както и индикативни цели за енергийни спестявания. С него бе въведено и задължителното обследване за енергийна ефективност на съществуващия сграден фонд.

Модул за непрекъснат въздухообмен с високоефективен рекуператор Vort Prometeo HR 400

На изложението ISH, което са проведе във Франкфурт през март тази година, голям интерес предизвика новият продукт на италианската фирма Vortice Elettrosociali Spa, Vort Prometeo HR 400 – модул за централизиран непрекъснат въздухообмен с вграден високоефективен рекуператор, който вече се предлага в България от фирма България Терм.

Ренесанс в топлофицирането

В сравнение с много други страни от ЕС, в Германия районната топлофикация се е използвала в сравнително ограничен мащаб досега. Големият северногермански градски център Хамбург обаче прави изключение с голямата си и добре развита градска топлофикационна мрежа. Хората, които имат думата, като Аксел Гедашко, държавен министър на градското развитие и околната среда, планират да развият в още по-широки мащаби районната топлофикация като една природосъобразна форма на използване на енергията.