ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Иновационно решение на Riello

Една уникална разработка на моноблочни газови, нафтови и комбинирани горелки от сериите RS-RL-RLS с разширен термичен диапазон дo 8 MW. Фирма „Калория” ООД е официален представител на най-големия производител на горелки в света RIELLO Group в България. Благодарение на широката продуктова гама на RIELLO от над 2000 модела горелки с термичен диапазон от 10 kW до 40 MW фирма „Калория” може да удовлетвори изискванията на всеки клиент. С удоволствие представяме на вниманието на своите клиенти и колеги тези горелки.

Модерният начин на живот – стремеж към комфорт

От дълги години се разработват продукти за отоплителни и охладителни системи, но до скоро регулаторите за контрол на комфорта в нежилищни сгради не бяха във фокуса на вниманието, тъй като те изискваха отделни търговски канали. Ролята на електронните стайни регулатори като част от търговската стратегия, свързана с регулаторите за контрол на комфорта, се засили и наред със съществуващите термостати за отоплителни и охладителни системи се пристъпи към създаването на нова гама електронни стайни термостати.

Нови модели котли в продуктовата гама на Ferroli

Котлите на утвърдилия се с годините италиански производител FERROLI се предлагат на българския пазар вече 10 години от КлиВенТо ЕООД. Те се отличават с многообразие, комфорт и оригинални решения. Резултат са на дългогодишния опит на FERROLI, както и на непрекъснато повишаващите се очаквания на потребителите и пазара. Компактните размери и елегантния външен вид, характерен за италианския дизайн, правят новите модели привлекателно решение, покриващо напълно изискванията на съвременните сгради.

Енергийна ефективност с помощта на дистанционен сграден мениджмънт

Постоянно покачващите се цени на енергията, както и повишаващите се законови изисквания правят, темата „Енергийна ефективност на сградите” все по-актуална за инвеститори, проектанти, собственици и наематели. Според планът за действие на Европейската комисия, най-голям потенциал за намаляване консумацията на енергия, с 27 до 30 процента до 2020 г., има в съществуващите сгради. Тази статия показва как може да бъде оценен този потенциал.

Газкомфорт с поглед в бъдещето

Vaillant винаги са първи във внедряване на високите технологии. Тази година Vaillant внедри на нашия пазар 3-тото поколение конвенционални газови уреди и 4-тото поколение кондензни уреди. Всяко ново поколение носи със себе си по-добра ефективност и нов по-висок клас уреди в енергоспестяването. Особено внимание Vaillant отделя на развитието на уредите, използващи възобновяеми енергоносители.

Енергийна ефективност от Рехау

Намаляването на енергийното потребление се изисква както от законодателството на ЕС, посочено в директивата за обща енергийна ефективноста на сградата, която от 2006 г. е валидна и за България, така и от ратифицирания протокол от Киото.РЕХАУ предлага редица системи за намаляване на топлинните загуби, за ефективно добиване и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Системи за управление на котелни инсталации в къщи извън града

Системите за управление осъществяват регулиране и управление на съвременно техническо ниво на работата на котелните инсталации с един или няколко котли от всички типове и мощности. Благодарение на единна концепция за регулиране е възможно управление на настенни и подови отоплителни котли, а също така използване на системи за управление на котлите на по-ниско ниво и прилагането й във вид на самостоятелен регулатор за отделен отоплителен кръг.

Персонален микроклимат от Uniflair

Uniflair е световен лидер в проектирането, производството и продажбата на прецизни климатични устройства, промишлени чилъри и двойни подове – предлага надеждни и ефективни технологични и производствени решения за съвременните отрасли. Създаването на комфортна околна среда за работещите там хора и минимализирането на използваната енергия са от най-висок приоритет при проектирането на една модерна бизнес-сграда предназначена за търговска площ или за офиси.