ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Енергийна ефективност … с помощта на по-добър контрол на качеството на въздуха във вентилационни и климатични системи

Често се говори за контрол на качеството на въздуха, но много рядко той се прилага действително на практика. При това той допринася много за намаляване на експлоатационните разходи на вентилационните и климатични системи. Въпреки че още от 1916 насам се правят предложения за контрол на CO2, технологиите досега са били твърде скъпи за достигане на поставените цели, а цените на енергията твърде ниски, поради което развитието в тази насока е било незначително. Днес обаче високите цени на енергията правят контрола на CO2 реална потребност, а модерните технологии дават възможност това да стане едно наистина просто приложение.

Добиване на слънчева топлина със сиситемите Rehau Solect

На фона на покачващите се цени на електоренергията и природните горива използването на слънчевата топлина и светлина става все по-наложително, като алтернативен източник на енергия.С инсталациите за слънчева енергия може да се спестят значителна част от разходите за енергия за отопление и топла вода, както и да се редуцират емисиятите на вредни вещества в атмосферата. Добиванoто годишно количество енергия от един квадратен метър колекторна площ в Европа е между 300 и 650 kWh. като се има впредвид, че при нормално потребление за производство на гореща вода за дневните нужди на един човек са необходими около 2 kWh. В България годишната слънчева радиация върху хоризонтална повърхност възлиза между 1300 и 1600 kWh/кв.м.

Иновационно решение на Riello

Една уникална разработка на моноблочни газови, нафтови и комбинирани горелки от сериите RS-RL-RLS с разширен термичен диапазон дo 8 MW. Фирма „Калория” ООД е официален представител на най-големия производител на горелки в света RIELLO Group в България. Благодарение на широката продуктова гама на RIELLO от над 2000 модела горелки с термичен диапазон от 10 kW до 40 MW фирма „Калория” може да удовлетвори изискванията на всеки клиент. С удоволствие представяме на вниманието на своите клиенти и колеги тези горелки.

Модерният начин на живот – стремеж към комфорт

От дълги години се разработват продукти за отоплителни и охладителни системи, но до скоро регулаторите за контрол на комфорта в нежилищни сгради не бяха във фокуса на вниманието, тъй като те изискваха отделни търговски канали. Ролята на електронните стайни регулатори като част от търговската стратегия, свързана с регулаторите за контрол на комфорта, се засили и наред със съществуващите термостати за отоплителни и охладителни системи се пристъпи към създаването на нова гама електронни стайни термостати.

Нови модели котли в продуктовата гама на Ferroli

Котлите на утвърдилия се с годините италиански производител FERROLI се предлагат на българския пазар вече 10 години от КлиВенТо ЕООД. Те се отличават с многообразие, комфорт и оригинални решения. Резултат са на дългогодишния опит на FERROLI, както и на непрекъснато повишаващите се очаквания на потребителите и пазара. Компактните размери и елегантния външен вид, характерен за италианския дизайн, правят новите модели привлекателно решение, покриващо напълно изискванията на съвременните сгради.

Енергийна ефективност с помощта на дистанционен сграден мениджмънт

Постоянно покачващите се цени на енергията, както и повишаващите се законови изисквания правят, темата „Енергийна ефективност на сградите” все по-актуална за инвеститори, проектанти, собственици и наематели. Според планът за действие на Европейската комисия, най-голям потенциал за намаляване консумацията на енергия, с 27 до 30 процента до 2020 г., има в съществуващите сгради. Тази статия показва как може да бъде оценен този потенциал.

Газкомфорт с поглед в бъдещето

Vaillant винаги са първи във внедряване на високите технологии. Тази година Vaillant внедри на нашия пазар 3-тото поколение конвенционални газови уреди и 4-тото поколение кондензни уреди. Всяко ново поколение носи със себе си по-добра ефективност и нов по-висок клас уреди в енергоспестяването. Особено внимание Vaillant отделя на развитието на уредите, използващи възобновяеми енергоносители.

Енергийна ефективност от Рехау

Намаляването на енергийното потребление се изисква както от законодателството на ЕС, посочено в директивата за обща енергийна ефективноста на сградата, която от 2006 г. е валидна и за България, така и от ратифицирания протокол от Киото.РЕХАУ предлага редица системи за намаляване на топлинните загуби, за ефективно добиване и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.