ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Газкомфорт с поглед в бъдещето

Vaillant винаги са първи във внедряване на високите технологии. Тази година Vaillant внедри на нашия пазар 3-тото поколение конвенционални газови уреди и 4-тото поколение кондензни уреди. Всяко ново поколение носи със себе си по-добра ефективност и нов по-висок клас уреди в енергоспестяването. Особено внимание Vaillant отделя на развитието на уредите, използващи възобновяеми енергоносители.

Енергийна ефективност от Рехау

Намаляването на енергийното потребление се изисква както от законодателството на ЕС, посочено в директивата за обща енергийна ефективноста на сградата, която от 2006 г. е валидна и за България, така и от ратифицирания протокол от Киото.РЕХАУ предлага редица системи за намаляване на топлинните загуби, за ефективно добиване и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

Системи за управление на котелни инсталации в къщи извън града

Системите за управление осъществяват регулиране и управление на съвременно техническо ниво на работата на котелните инсталации с един или няколко котли от всички типове и мощности. Благодарение на единна концепция за регулиране е възможно управление на настенни и подови отоплителни котли, а също така използване на системи за управление на котлите на по-ниско ниво и прилагането й във вид на самостоятелен регулатор за отделен отоплителен кръг.

Персонален микроклимат от Uniflair

Uniflair е световен лидер в проектирането, производството и продажбата на прецизни климатични устройства, промишлени чилъри и двойни подове – предлага надеждни и ефективни технологични и производствени решения за съвременните отрасли. Създаването на комфортна околна среда за работещите там хора и минимализирането на използваната енергия са от най-висок приоритет при проектирането на една модерна бизнес-сграда предназначена за търговска площ или за офиси.

БУЛКЛИМА – С ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПАЗАРА

Интервю с инж. Десислав Николов 16 години вече категорично се налагате на пазара. Кои са акцентите в политиката на Булклима, довели до този успех? Фирма Булклима е създадена през 1992 година и в продължение...

Енергийна ефективност … посредством eu.bac сертифицирани продукти

Потреблението на енергия от жилищните и обществените сгради надхвърля 40 процента от общото потребление на енергия. За да може, от една страна да се достигат целите свързаните с политиката по опазване на околната среда, и от друга страна да се намалят нарастващите енергийни разходи на сградите, е задължително самите сгради да бъдат енергийно ефективни.

Нови модели от една съвременна приказка за модерната архитектура

Отоплението се осъществява с помощта на вградени в камъка анти-корозивни и анти-експанзивни медни тръби – едни от най-добрите топлинни проводници. Лирите се предлагат в два варианта – електрически и водни. Цветовете и патината са изцяло ръчна изработка, като се използват естествени оцветители.Всички материали са безвредни за хората и околната среда и с тях се работи изключително внимателно.

Защо да изберем соларен покрив Брамак?

Все по-честите рекордни скокове на цените на петрола се отразяват пряко върху нашето ежедневие като повишение на цените на парното, електроенергията, газта и други традиционни източници на енергия. Това ни кара да търсим алтернативни източници на енергия. Един такъв източник е Соларен покрив Брамак, с който може да се покрие до 80% от енергията, необходима за загряването на топла вода за една година и да подпомогне отоплението в домакинството.