pixel

Парламентът на ЕС: дървесината трябва да остане възобновяема енергия

bioenergy

По време на гласуването на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDIII) Парламентът на ЕС постигна съгласие, че енергията от дървесина трябва да остане възобновяема – но има някои ограничения.

С гласуването на Директивата за енергията от възобновяеми източници (REDIII), Парламентът на ЕС определи позициите си за окончателните преговори с Комисията и държавите-членки. Тази директива определя кои форми на възобновяема енергия могат да се използват и насърчават от държавите и какви критерии трябва да се спазват, за да постигнат те целите си за възобновяема енергия.

Биомасата също беше засегната, доколкото дори се заговори, че тя вече не се счита за възобновяема форма на енергия.

Мнозинството в Европейския парламент гласува против предложението енергията от горска дървесина въобще да не се счита за възобновяема. Франц Титшенбахер, президент на Австрийската асоциация за биомаса, обобщава, че за разлика от Европейската комисия и държавите-членки, Европейският парламент заема критична позиция по отношение на биоенергията. Резултатът е предложение, което е непрактично, бюрократично и понякога непоследователно, което би попречило на разширяването на биоенергията, необходимо за постигане на целите.

Според Титшенбахер е трудно разбираемо, че в Европейския парламент се възпрепятства регионалното използване на биоенергия, докато ядрената енергия, въглищните електроцентрали и фракингът преживяват ренесанс.

Не е провал, но не е и пълен успех

Симоне Шмидбауер, член на ЕП и докладчик по RED III в Комисията по регионална политика, обобщи, че резултатът и окончателният доклад не са това, което тя би желала за вътрешния и европейския сектор за биомаса, тъй като не отчитат неговото значение. Частичен успех е замразяването на допустимостта на целите за възобновяемите енергийни източници до средно ниво за периода 2017-2022 г., вместо да не се разглеждат изобщо.

bioenergy

Защо е толкова важно да се използва биомаса за снабдяването с енергия?

Тишенбахер изтъкна, че в страните с активно устойчиво управление на горите значително са се увеличили както запасите от дървесина, така и използването на енергия от дървесина. Понастоящем сме изправени пред предизвикателството, че климатичната катастрофа води до по-голяма нужда от мерки за поддържане на горите и до по-голям дял на повредената дървесина.

Професор Майкъл Оберщайнер, ръководител на реномирания Институт за промени в околната среда към Оксфордския университет и съавтор на многобройни доклади на IPCC, обобщава всичко накратко. Той не знае за нито един сериозен научен труд, според който биоенергията да е по-лоша от изкопаемите горива. Според него постигането на целта от 1,5 градуса е немислимо без биоенергия.

Може да харесате още...