pixel

Първите PEX тръби на биологична основа

Uponor

Нов еталон в прехода към възобновяеми суровини: новите PEX тръби на биологична основа Uponor PEX Pipes Blue се характеризират с въглероден отпечатък, намален с до 90% в сравнение с този при PEX тръбите, произведени от изкопаеми суровини.

Иновативно развитие

50 години след пускането на пазара на PEX тръбите, компанията Uponor представя първите в света PEX тръби на биологична основа със сертификат ISCC. Те имат значителен принос за по-голямата устойчивост на строителните проекти и са голяма стъпка към една по-екологична строителна индустрия.

Uponor

Прозрачност чрез сертифициране по ISCC

Значително намаленият въглероден отпечатък на новите PEX Pipes Blue се основава на изчисления на Декларацията за екологичност на продуктите (EPD) в съответствие със стандартите EN15804+A1, CML/ISO 21930. Чрез пълното сертифициране ISCC, Uponor предлага цялостна прозрачност на веригата за създаване на стойност за PEX Pipes Blue.

Доставката на възобновяеми суровини се основава на така наречения подход на масовия баланс. Това означава, че за всеки тон ISCC-сертифицирана възобновяема суровина, използвана в производството, съответното количество PEX тръби може да бъде ISCC-сертифицирано. Освен това Uponor се одитира ежегодно от независима трета страна, за да се гарантира, че всички изисквания за сертифициране на ISCC са изпълнени.

Снимки: Упонор.

Компанията е представена в България от Упонор България.

Може да харесате още...