pixel

Първият британски стандарт за качество на въздуха в затворени помещения

Pexels

Асоциацията за инженерни услуги в строителството (BESA) приветства създаването на първия британски стандарт за здраве и благосъстояние в сградите.

В стандарта BS40102 (част първа) са дадени препоръки за измерване, мониторинг и отчитане на качеството на вътрешната среда (IEQ) във всички видове нежилищни сгради. Той включва система за оценка и класификация на качеството на въздуха, осветлението, топлинния комфорт и акустиката.

Оценката ще даде на управителите на сгради референтен резултат, който ще им помогне да идентифицират областите с показатели по-ниски от стандартните, така че да могат да планират подобрения и да включат мерки за подобряване качество на околната среда при всички дейности по модернизация и обновяване, за да подобрят здравето и благосъстоянието на обитателите.

Базираната в Суонси фирма EFT Consult, специализирана в областта на околната среда и строителните услуги, изигра ключова роля в създаването на стандарта, като положи основите чрез разработването на публично достъпна спецификация (PAS 3003), базирана на Закона за благосъстоянието на бъдещите поколения (Уелс) от 2015 г.

Компания EFT, която е член на групата за качество на въздуха в затворени помещения (IAQ) към BESA, разработва PAS съвместно с Британския институт по стандартизация, когато избухва пандемията Covid-19, която подчертава ролята на лошото качество на вътрешната среда за разпространението на вируси и други замърсители, пренасяни по въздушен път. В резултат на това BSi реши да ускори процеса и да превърне PAS в пълноправен британски стандарт.

Стандартът е вдъхновен отчасти и от широко разпространеното разбиране, че в много случаи модернизацията на сградите, извършена с цел подобряване на енергийната ефективност, е довела до по-лошо качество на вентилацията.

За да отговорят на новия стандарт, организациите ще трябва да се справят с условията, които имат пряко въздействие върху човешкото здраве, включително влажността и прекомерните нива на CO2, CO, NO2, летливи органични съединения (ЛОС), прахови частици и мухъл.

„Въвеждането на BS40102-1 бележи важен етап в оценката и подобряването на качеството на вътрешната среда в Обединеното кралство“, казва председателят на EFT Дейв Кифт. „Горди сме, че изиграхме ключова роля в разработването и въвеждането на този нов стандарт, и сме уверени, че той ще има значителен принос за здравето, благосъстоянието и производителността на обитателите на сгради по целия свят.“

Няколко други членове на Групата за качество на въздуха на BESA бяха поканени да дадат своя принос към стандарта и подчертаха значението на спазването на най-новите насоки на Световната здравна организация (СЗО) относно качеството на въздуха.  Те бяха актуализирани през 2021 г., за да отразят резултатите от петгодишни обширни изследвания, които разкриха, че праховите частици (ПЧ) и азотният диоксид (NO2) вредят на човешкото здраве „при още по-ниски концентрации, отколкото се смяташе досега“.

В резултат на това СЗО посъветва своите 194 държави членки да считат, че замърсяването на въздуха е също толкова голяма заплаха за здравето и благосъстоянието на хората, колкото и изменението на климата, и коригира почти всички свои предишни максимални целеви нива за замърсители на въздуха в посока надолу.

СЗО свързва дългосрочното излагане дори на относително ниски концентрации на замърсяване на въздуха в околната среда и в домакинствата с рак на белия дроб, сърдечни заболявания и инсулти – поставяйки въздействието на замърсяването върху здравето наравно с лошото хранене и тютюнопушенето.

„Този нов британски стандарт е важна стъпка напред в продължаващата ни битка да накараме правителството и собствениците на сгради да обърнат повече внимание и да инвестират във вътрешната среда“, заяви председателят на групата за IAQ на BESA Нейтън Ууд.

Кампанията на BESA за превръщане на сградите в „сигурни убежища“ от замърсяване доведе до изготвянето на три ръководства, които според нея могат да помогнат на повече собственици на сгради да спазват новия стандарт.

Например образецът за оценка на риска в безплатното за изтегляне практическо ръководство „Сградите като безопасни убежища“ допълва приложение Д към BS40102, което съдържа формуляр за проучване мнението на персонала относно нивата на IEQ. Използването на двата документа в тандем ще помогне на управителите на сгради да си изградят пълна представа за това, какво е необходимо за подобряване на експлоатационните характеристики на сградата, смятат от Асоциацията.

Снимка: Pexels

Може да харесате още...