pixel

Пасищата могат да увеличат производството на биогорива

Превръщането на пасищата в области, където се отглеждат култури за биогорива, може да осигури до 30% от енергийните нужди на света, според нов доклад.

В изследването се казва, че най-малко 500 милиона хектара земя по света са на разположение за устойчиво производство на биогорива, дори когато се вземат под внимание нарастващото търсене на храни, урбанизацията и желанието да се запазят горите и защитените земи. Повечето от тази свободна земя се намира в  Латинска Америка и държавите от Субсахарска Африка. В момента тя се използва за слабо интензивна паша на животни.

Проучването прогнозира, че ако технологиите за производство на биогорива продължават да се развиват бързо, едва около 50-200 млн. хектара ще бъдат необходими за отглеждането на биомасата, необходима за биогоривата. Така ще може да се осигури 30% от световната енергия до 2050 г. Голяма част от тази земя може да се състои от сухи терени, които в момента са пасища с ниска интензивност на паша. Те могат да се използват, например, за отглеждането на агаве за производство на етанол. Въздействието върху овчарите може да бъде сведено до минимум чрез увеличаване на плътността на животните, като същевременно се гарантира устойчивото използване на земята, която остава за пасища.

Тези заключения се основават на анализ на почти 2000 научни проучвания и оценки на глобалното използване на земята. Проучването е дело на изследователи от Изследователска фондация Сао Пауло в Бразилия и Научния комитет по проблемите на околната среда.

greentech.bg

Може да харесате още...