Пелетната горелка BURNiT PELL се адаптира към котли на твърдо гориво BURNiT WBS и BURNiT WBS Active

През отоплителния сезон много често възниква  въпросът за ефективността на използваното гориво.

В България масово се  използва твърдо гориво – дърва и въглища, без да се замисляме за отделените при горенето емисии.

През последните години се налага нов вид гориво – дървесните пелети. Те се характеризират с екологично съобразна технология и с минимално ниво на  отделени вредни емисии и пепел.

Ако вече имате котел на твърдо гориво BURNiT WBS или  BURNiT WBS Active и желаете да преминете на отопление чрез изгаряне на дървесни пелети, това може да стане без да се налага да сменяте котела! Само добавяте пелетна горелка BURNiT PELL, Монтажен комплект  и бункер за пелети BURNiT FH 500.

или

Пелетната горелка  BURNiT PELL е с възможност за монтаж не само към пелетни котли, но и към котлите на твърдо гориво BURNiT WBS и  BURNiT WBS Active.

Моделите пелетни горелки са: BURNiT Pell 25kW, BURNiT Pell 40kW, BURNiT Pell 70kW

Повече за техническите им параметри може да видите в тук.

Препоръчваме Ви да се консултирате с оторизиран инсталатор/сервиз точно кой модел пелетна горелка е подходяща за монтиране към Вашия модел котел BURNiT WBS или  BURNiT WBS Active.

Пелетната горелка се монтира към фланеца на долната врата на котлите BURNiT WBS и  BURNiT WBS Active, като се използва специално разработеният Монтажен комплект.

Внимание!
Монтирането на пелетна горелка BURNiT PELL към котел на твърдо гориво BURNiT WBS или BURNiT WBS Active се извършва от оторизиран за целта специалист /сервиз.

Нашите оторизирани сервизи и инсталатори може да видите тук:

След това горелката се свързва към бункера за пелети.

Бункерът за пелети BURNiT FH 500 е предназначен за складиране на дървеcни пелети ø 6÷8 мм EN 14961-2:2011.

Вместимостта на бункера от 500 литра полезен обем позволява зареждането на 280-300 кг пелети ø 6÷8  мм и дозареждане на  бункера с гориво веднъж седмично (при горелка с мощност до 40 кW).  Минимално количество пелети в бункера – 15 кг.

Предимства:
Дизайн, позволяващ монтирането на бункера по избор на една от двете страни. Благодарение на наклонената конструкция на събирателните плочи се намалява чувствително необходимото минимално съдържимо количество пелети. Използването на пелетите в бункера става в реда на тяхното постъпване. Удобен капак за зареждане с пелети, подсигурен със задържащ механизъм. Повдигната основа с дренажни отвори, контейнер за отделяне и почистване на пелетен прах, крачета за нивелиране.

Така котелът за изгаряне на твърдо гориво може да бъде адаптиран за изгаряне на дървесни пелети.

Повече информация за цялата гама BURNiT може да видите на сайта ни.