Пелетни горелки от Pelltech – Естония

Водени от фирмената ни политика за разширяване на гамата продукти, използващи възобновяеми източници на енергия, през месец септември сключихме споразумение за дистрибуция на пелетни горелки с естонската фирма PELLTECH.

Pelltech OU е предприятие, работещо в сектора на пелетните горелки от 2005 година и понастоящем е най- големият производител на пелетни горелки от Балтийските страни. Проектира и произвежда горелки с мощност от 20 kW до 1 MW. Горелките им напълно отговарят на това, което търсехме – да бъдат надеждни, удобни и лесни за експлоатация.

Дървесината, използвана за пелети е естествен възобновяем енергиен източник, получаван след рязане, изсушаване и пресоване при високо налягане във форма на малки гранули. Въглеродният диоксид, който се отделя при изгарянето на пелетите се уравновесява с въглеродният диоксид консумиран от дърветата по време на нормалният им жизнен цикъл.

Напълно автоматизираните пелетни горелки PV20a / PV 30a предизвикаха и силен интерес по време на Пловдивския панаир Есен 20101, на който участвахме. Предназначени са да отопляват жилища с малки и средни размери. Тъй като за фиксирането на горелката към котела се използва стандартен фланец за нафтова горелка , това е отлично решение за жилища, където се иска подмяната на нафтовите горелки с такива, опазващи околната среда, като пелетните горелки. Електрическото запалване, автоматичното избиране на мощност и контролното информационно табло на пелетните горелките PVa, правят използването им просто и удобно през цялата година. Горелката изисква средно веднаж седмично техническо обслужване, в зависимост от качеството на горивото.

На фигурата е показана конструкцията на горелките.

1. LCD дисплей 5. Датчик за нивото на горивото 9. Запалка
2. Ръчка за управление 6. Предпазен термостат 10. Вътрешен шнек
3. Резервен акумулатор 7. Фотоклетка 11. Горивна камера
4. Съвместим куплунг с нафтова горелка 8. Двигател на вътрешния шнек 13. Вентилатор

Предимства в сравнение с другите видове горелки

Качество на горене
– Запалване в една точка: електрическата мощност, необходима за запалването е по-малка, отделят се по-малко димни газове и запалването е по-бързо.
– Дозирането на пелетите с вътрешен шнек гарантира по-равномерно разпределение на горивото и съответно горенето е по-хомогенно.
– Разпределение на въздуха: всяка степен на мощност гарантира оптимално съотношение на първичния и вторичен въздух.
– Прецизен контрол на въздуха посредством регулиране скоростта на вентилатора.
– Интелигентно управление: горелката може да избира сама нивото на отдавана мощност в зависимост от топлинната консумация.
– Използването на горивна камера гарантира пълно изгаряне, намалена емисия на димните газове и висок КПД.

Безопасност

Защита от обратно запалване чрез:
– Предпазен термостат;
– Периодична работа на вътрешния шнек в режим standby;
– Стопяема тръба за подаване на пелетите в горелката;
– Акумулаторна батерия, гарантираща работата на горелката при прекъсване на електрическото захранване.

При задръстване на горелката или при спиране на тока горелката се изключва автоматично.

Опростена експлоатация
– Контролното табло: визуализира на дисплея, както текущото състояние на горелката така и всички параметри на конфигурирането.
– Взаимозаменяемост с различните нафтови горелки: горелките са взаимозаменяеми с нафтови горелки, както от гледна точка на монтажа така и за електрическото свързване.
– Контрол на количеството гориво: благодарение на вътрешното дозиране на количеството гориво вече не е необходимо, нито измерване производителността на вътрешния шнек, нито допълването на същия, след като горивото намалее и при повторно включване на горелката.
– Може да се добави температурен датчик към котела и модем GSM, който да изпраща информация на собственика, посредством SMS, за евентуални повреди и изчерпване на горивото.
– Монтираната горелка заема малко пространство пред котела и вратата на същия се отваря без проблеми.

Техническите параметри са показани в таблицата.

PV 20a PV 30a
Номинална мощност 10-20 kW 14-30 kW
Нива на мощност 6 7
Гориво дървесни пелети 6-8 мм
Запалване електрическо, 500 W
Ел. захранване 230 V, 3A 230 V, 3A
Средна консумация 25-40 W/h 25-40 W/h
Консумация при standby 3 W/h 3 W/h
Почистване на пепелта ръчно ръчно
Ниво на шум 58 dB 58 dB
Коеф. на излишък на въздуха λ 1.3-1.6 1.3-1.6
СО <100 ppm <100 ppm
Размери
дължина 540 мм 570 мм
широчина 220 мм 230 мм
височина 240 мм 240 мм
Тегло 11.5 кг 12.5 кг


За контакт с България Терм

 

Може да харесате още...